1e huurverlaging in 100 jaar!

Wij bestaan dit jaar honderd (én vijftig) jaar: in 1918 werd woningvereniging Cosmas & Damianus en precies vijftig jaar later in 1968 woningstichting De Vuurkuul opgericht. Sinds 2007 vormen wij Destion en zijn we actief in noordelijk Noord-Limburg. Dit vieren we met de huurders met de eerste huurverlaging in honderd jaar!

 

Bij ons draait het om de huurder en dat wil de corporatie dit jaar nog beter tot uiting laten komen. “Onze huurders hebben het grootste deel van het vermogen van de corporatie ingebracht”, zegt Wilbert Pothoff directeurbestuurder bij Destion. “En om hen te bedanken voor de huurderstrouw in de vele jaren dat ze bij ons huren, krijgen huurders een jubileumkorting en zien we dit jaar ook af van de jaarlijkse huurverhoging.” 

De uitgangspunten daarbij zijn heel eenvoudig; hoe langer iemand huurt bij Destion, hoe hoger de korting. Vorig jaar is veel werk verricht met het in kaart brengen van hoelang huurders bij Destion huren. Dat is niet eenvoudig omdat huurders vaker binnen Destion verhuizen. Voor de korting gaat het dus om het huren tijdens een aaneengesloten periode, ook al was dat in verschillende huurwoningen van Destion.

Kloof tussen oudere kopers en huurders

Destion maakt zich druk over de betaalbaarheid van de huurwoningen. Niet zozeer voor de huurder die voor korte duur een woning huurt en vervolgens een woning koopt of naar elders verhuist, maar vooral de huurders die al heel veel jaren ‘vastzitten’ in hun huurwoning. Zonder dat ze daar invloed op hadden, waren ze in die tijd min of meer door woningschaarste en financierings(on)mogelijkheden, veroordeeld tot een sociale huurwoning. Dus vaak zonder dat ze daarin een keuze hadden. Veel van deze mensen huren nu al vele tientallen jaren een woning bij Destion en zijn een fors deel van hun inkomen kwijt aan de huur. 

Mensen die destijds wel het geluk (en lef) hadden om een huis te kunnen (mogen) kopen, hebben daarmee veel vermogen opgebouwd en wonen tegen lage woonlasten. Huurders daarentegen hebben veelal geen vermogen opgebouwd en moeten zelfs nog iedere maand veel huur betalen.

Jubileummbrief bezorgen

Vermogen gevormd door trouwe huurders

Daarmee hebben onze trouwe lang hurende mensen het vermogen van de woningcorporatie mee gevormd. Natuurlijk betekent dat niet dat ze dan ook mede-eigenaar zijn, maar een stukje waardering daarvoor is volgens Destion toch wel zeker op zijn plaats. Met de korting doen we in ieder geval iets terug voor de huurders en dan vooral voor de lang hurende oudere huurders.

Overheidsbeleid zorgt voor kloof

Door het overheidsbeleid van het vorige kabinet is de kloof tussen huren en kopen veel groter geworden. Door extra huurverhogingen zijn de huren explosief gestegen. Voor woningeigenaren met een hypotheek was er sprake van het tegenovergestelde. De rente werd alsmaar lager en de woningen waren in deze jaren goedkoop. Desondanks is de hypotheekrenteaftrek niet afgeschaft en zijn de woonlasten van veel woningeigenaren door dit alles dan ook aanzienlijk lager geworden.

Meer dan ooit mensenwerk!

Deze jubileumkorting voor onze huurders is een eerste stap waarbij we met meer maatwerk de belangen van onze huurders centraal gaan stellen. Destion werkt verder aan de doelstellingen uit het onlangs vastgestelde ondernemingsplan “Mensenwerk!” waarin de mens, de huurder het belangrijkste uitgangspunt is.