Onze documenten

Activiteitenplan Laatst bijgewerkt
 Activiteitenplan 2014 26-2-2016
 Activiteitenplan 2015 26-2-2016
 Activiteitenplan 2016 13-1-2016
 Activiteitenplan 2017 28-11-2016
 Activiteitenplan 2018 2-2-2018
 Activiteitenplan 2019 28-11-2018
Documenten Laatst bijgewerkt
 Algemene voorwaarden onderhoudswerken 2017 5-5-2017
 Asbestbeleid- en protocol 2017 15-3-2017
 Reglement Huurdersraad 12-6-2018
Formulieren Laatst bijgewerkt
 Formulier Burenhinder 26-2-2014
 Formulier Inwoning 12-9-2014
 Formulier Medehuur 26-2-2014
 Formulier Regionale Geschillencommissie 21-2-2014
 Formulier Woningruil 25-3-2016
 Formulier ZAV-aanvraag 20-2-2014
Governance Laatst bijgewerkt
 Aanbestedings- en inkoopbeleid 20-9-2017
 Bestuurdersreglement 8-12-2017
 Delegatie- en procuratieschema 8-12-2017
 Gedrag- en integriteitscode 24-2-2014
 Governancecode Woningcorporaties 2015 25-6-2015
 Integrale beoordeling Autoriteit Woningcorporaties 2016 19-1-2017
 Investeringsstatuut 8-12-2017
 Klokkenluiderregeling 24-2-2014
 Ondernemingsplan 2013-2017 28-2-2014
 Prestatieafspraken gemeente Bergen 14-12-2016
 Prestatieafspraken gemeente Gennep 14-12-2016
 Prestatieafspraken gemeente Mook en Middelaar 14-12-2016
 Privacyverklaring 14-6-2018
 Reglement financieel beleid en beheer 8-12-2017
 Reglement Raad van Commissarissen 15-2-2017
 Reglement Sloop, renovatie, groot en planmatig onderhoud 20-9-2017
 Statutenwijziging Stichting 16-12-2016
 Treasurystatuut 8-12-2017
Jaarverslag Laatst bijgewerkt
 Jaarverslag 2013 7-7-2016
 Jaarverslag 2014 7-7-2016
 Jaarverslag 2015 14-7-2016
 Jaarverslag 2016 6-7-2017
 Jaarverslag 2017 17-7-2018
Ondernemingsplan Laatst bijgewerkt
 Ondernemingsplan 2018-2022 8-2-2018
Visitatie Laatst bijgewerkt
 Maatschappelijke visitatie 2011 28-7-2016
 Maatschappelijke visitatie 2016 6-7-2016