Onze documenten

Activiteitenplan Laatst bijgewerkt
 Activiteitenplan 2019 28-11-2018
 Activiteitenplan 2020 2-7-2020
 Activiteitenplan 2021 26-11-2020
 Activiteitenplan 2022 6-12-2021
Documenten Laatst bijgewerkt
 Algemene voorwaarden onderhoudswerken 2019 31-5-2022
 Asbestbeleid- en protocol 2017 15-3-2017
 Samenwerkingsovereenkomst Huurdersraad 2009 9-12-2020
Formulieren Laatst bijgewerkt
 Formulier Regionale Geschillencommissie 17-11-2020
Governance Laatst bijgewerkt
 2021 Prestatieafspraken gemeente Bergen 21-12-2020
 2022 Prestatieafspraken gemeente Gennep 26-1-2022
 2022 Prestatieafspraken gemeente Mook en Middelaar 26-1-2022
 Aanbestedings- en inkoopbeleid 8-1-2019
 Autoriteit Woningcorporaties, Beoordeling rechtmatigheid verslagjaar 2019 9-12-2020
 Autoriteit Woningcorporaties, Toezichtbrief 2020 3-11-2020
 Bestuurdersreglement 8-1-2019
 Delegatie- en procuratieschema 8-12-2017
 Governancecode Woningcorporaties 2015 25-6-2015
 Integrale beoordeling Autoriteit Woningcorporaties 2018 31-1-2020
 Integriteitscode 8-1-2019
 Investeringsstatuut 8-1-2019
 Klokkenluidersregeling 8-1-2019
 Privacyverklaring 14-6-2018
 Reglement Financieel beleid en beheer 8-1-2019
 Reglement Sloop, renovatie, groot en planmatig onderhoud 8-1-2019
 RvC Reglement 8-1-2019
 RvC Rooster van aftreden 8-1-2019
 RvC Toetsings- en toezichtskader 8-1-2019
 RvC Toezichtsvisie 8-1-2019
 Statuten Stichting Destion 10-1-2019
 Treasurystatuut 8-1-2019
Jaarverslag Laatst bijgewerkt
 Jaarverslag 2017 17-7-2018
 Jaarverslag 2018 1-7-2019
 Jaarverslag 2019 7-7-2020
 Jaarverslag 2020 5-7-2021
Ondernemingsplan Laatst bijgewerkt
 Ondernemingsplan 2018-2022 8-2-2018
Visitatie Laatst bijgewerkt
 Maatschappelijke visitatie 2015 - 2019 11-5-2021