Destion behoort tot de beste 7 corporaties van Nederland

AAAA-score voor Destion

Ook dit jaar scoren wij weer hoog in de Aedes Benchmark. Maandag 26 november werden op het congres van Aedes, vereniging van woningcorporaties, de resultaten uit de Aedes Benchmark 2018 bekend gemaakt. Destion krijgt in deze benchmark een AAAA-score en behoort daarmee tot de 7 corporaties met deze hoogste score. In Limburg is Destion de enige corporatie met deze score. Aan de benchmark hebben 298 corporaties deel genomen.

 

Voor een totaaloverzicht klikt u op de afbeelding

A is bovengemiddeld 

Woningcorporaties worden op 4 onderdelen beoordeeld. Per onderdeel kun je een A, B of C scoren. Met een A is de score bovengemiddeld, met een B is de score gemiddeld, met een C is de score onder het gemiddelde. Van de 289 deelnemende woningcorporaties in Nederland zijn er maar 7 die op alle onderdelen een A scoren, waaronder Destion.

Prestaties 

Met de Aedes benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. In de Benchmark telt het volgende mee; de beoordeling van de corporatie door huurders, de gemiddelde bedrijfskosten per verhuureenheid, het woningonderhoud; maar ook wordt de beschikbaarheid en betaalbaarheid onderzocht. Zo kunnen gemeenten, huurders en relaties inzicht krijgen in hoe de corporaties hun middelen besteden.

Meer informatie

Wie de achterliggende informatie wil inzien: alle uitkomsten van de benchmark zijn beschreven in de openbare rapportage Aedes-Benchmark 2018 "5 jaar benchmarken: Weten is verbeteren". De benchmarkresultaten van de individuele corporaties zijn opgenomen in deze bijlage.