Burenhinder en overlast

Werk aan een goede verstandhouding met uw buren, want hoe beter u elkaar kent, hoe meer u bereid bent rekening te houden met elkaar. Breng bijvoorbeeld uw buren vooraf op de hoogte als u een feest of een klus heeft gepland. Is er toch sprake van overlast, bespreek dit dan met degene die de overlast veroorzaakt voordat u andere stappen onderneemt.

In sommige gevallen lukt het niet om met praten een goede oplossing te vinden. Wat zijn uw mogelijkheden als na vele gesprekken de overlast blijft bestaan?

  • Informeer in uw omgeving of er mensen zijn met dezelfde klachten
  • Schakel de politie in bij ernstige geluidsoverlast, intimidatie of geweld
  • Verzamel bewijs voor eventuele juridische stappen
  • Neem contact met ons op als uw pogingen niet helpen

 

De rol van Destion

Pas als uw vriendschappelijke pogingen op niets uitgelopen zijn, kunnen wij als verhuurder (in sommige gevallen met de politie) voor u bemiddelen. Als er een serieus conflict is ontstaan, kunt u een formulier Burenhinder invullen via MijnDestion. Met dit formulier kunnen wij de klacht vastleggen. Er volgt dan een persoonlijk gesprek zodat u uw klacht kunt toelichten. Vervolgens stelt de relatiemedewerker een onderzoek in. De uitkomst van het onderzoek kan ‘last’ of ‘overlast’ zijn.

 

In de praktijk

Het blijkt dat onze bemiddeling vaak wordt gevraagd maar dat het zelden tot een rechtszaak komt. Burenoverlast, én de oplossing ervan, hebben voor een groot deel te maken met verdraagzaamheid en onderlinge bereidheid om met elkaar rekening te houden. Dit is alleen mogelijk als mensen met elkaar willen en kunnen praten.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een website met juridisch advies bij buurtoverlast: www.overlastadvies.nl