De Huurdersraad

De Huurdersraad is samengesteld uit huurders uit de kernen waar Destion huurwoningen in bezit heeft. 
De raad behartigt de algemene belangen uit alle kernen.

Huurdersraadvergadering

Samenstelling

Hieronder ziet u welke huurders de Huurdersraad vertegenwoordigen.

 1. Wim Wijnhofen (voorzitter)
 2. Thijs Spikmans (vicevoorzitter)
 3. Wim Rossen (secretaris)
 4. Bep Derks
 5. Chris de Graaf
 6. Ton Onincx
 7. Karel Versteegen
 8. Wim Heijl
 9. Colin Lauf
 10. Herman Camps
 11. Ingrid Hendrix
 12. Riet van de Louw- van Kuppeveld

Wat doet de Huurdersraad?

De leden van de Huurdersraad, komen op voor de belangen van de huurders van Destion. Zij denken mee en adviseren over onder andere het onderhoudsbeleid van woningen, de woonruimteverdeling, het huurprijsbeleid, mutatiebeleid en verkoop van woningen, kortom: alles wat voor u als huurder belangrijk is. 
In de statuten van Destion, de samenwerkingsovereenkomst met Destion en het reglement van de Huurdersraad is de inspraak van de huurders van Destion geregeld. 
Alle plannen en beleidsvoornemens van Destion, waarbij er direct belang voor de huurder is, worden met de Huurdersraad doorgesproken. Zo is de Huurdersraad elk jaar nauw betrokken bij de huurverhoging en de begroting. Ook de onderhoudsbegroting en nieuwbouwplannen zijn belangrijke agendapunten.

In de samenwerkingsovereenkomst is geregeld of de Huurdersraad over een beleidsvoorstel om advies of om instemming wordt gevraagd. De directie van Destion laat de standpunten van de Huurdersraad zwaar meewegen bij haar beleidsvorming. Beide partijen streven naar goede kwaliteit en betaalbare woonruimte in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

 

Aanvragen voor het RvC-fonds Leefbaarheid

De Huurdersraad beheert sinds 2016 het RvC-fonds Leefbaarheid. Hiervoor heeft de Huurdersraad een reglement opgesteld. Om in aanmerking te komen kunnen ideële organisaties een aanvraag indienen volgens de richtlijnen van het reglement.

Het fonds komt voort uit een budget dat de Raad van Commissarissen van Destion ter beschikking heeft gesteld aan de Huurdersraad voor aanvragen die de leefomgeving van onze huurders ten goede komen. De hoogte van het budget wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

 

Algemene belangen behartigen

De Huurdersraad houdt zich alleen bezig met het algemeen belang van huurders en niet met individuele belangen. De leden van de Huurdersraad staan open voor huurders of woningzoekenden met vragen of opmerkingen. Afhankelijk van het onderwerp kan de Huurdersraad direct antwoord geven of bespreken het in de Huurdersraadvergadering. In sommige gevallen verwijzen ze naar de medewerkers van Destion. 

De Huurdersraad is er dus in de eerste plaats voor het algemene huurdersbelang en niet voor persoonlijke conflicten met Destion.

Vergaderen

De Huurdersraad vergadert zo’n vijf tot zes keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar. Huurders van Destion zijn van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen. Wie zich aanmeldt, ontvangt een uitnodiging voor de vergadering met de agenda. Aanmelden kan via post@destion.nl. Hieronder staat het vergaderschema van 2021.

 • 16 februari 2021
 • 1 juni 2021
 • 31 augustus 2021
 • 16 november 2021

Verslagen

Hieronder staan de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen van de afgelopen twee jaar met het laatste jaarverslag.

Huurderspraad

Hieronder vindt u de uitgaven van de krant Huuderspraad, een krant voor en door huurders.

 

Website

De Huurdersraad heeft een eigen website www.huurdersraad-destion.nl 
Op deze website vindt u alle informatie over de Huurdersraad, kunt u vragen en opmerkingen via een contactformulier achterlaten en zich als nieuw lid aanmelden.