Destion 2e prijs KWH-i-Opener

De KWH-i-Opener is een prijsvraag die innovatieve projecten van corporaties in de spotlights zet. In deze editie stond het thema beschikbaarheid centraal. De winnaar van de KWH-i-Opener won een effectmeting van het project. Destion kreeg de 2e prijs.

             

 

Tijdens het Corpovenista congres op 4 oktober koos het aanwezige publiek de uiteindelijke winnaar.

Optimaal gebruik leegstaand vastgoed

Binnen het project verhuren particuliere eigenaren van leegstaande woningen hun woning aan statushouders voor een periode van vijf jaren. Destion ontzorgt de eigenaar en voert het verhuurmanagement. Leegstaand vastgoed wordt hiermee op innovatieve wijze optimaal ingezet om een huisvestingsvraagstuk (huisvesten van statushouders) op te lossen. Met deze aanpak worden de wachttijden voor de statushouders teruggebracht en blijven meer sociale huurwoningen beschikbaar voor de doelgroep. Het geeft minder verlies voor de huiseigenaar en bovendien bevordert het de leefbaarheid. Het project is een samenwerking tussen acht samenwerkende corporaties in Limburg (Wonen Limburg, Destion, ZO Wonen, Woningvereniging Nederweert, Stichting Maaskant  Wonen, Stichting Weller, Heem wonen en Woonpunt), provincie Limburg en betrokken gemeenten.


Familie Ghiyath Mohammad is blij met de woning

Juryoordeel

‘De jury is erg gecharmeerd van dit Limburgse maatwerk. Het is een innovatief concept, slim bedacht, komt tegemoet aan het vraagstuk voor huisvesting van statushouders en bovendien is het kopieerbaar. Het is hiermee bij uitstek geschikt voor andere regio’s waar ook veel leegstand is. Ook is de jury zeer te spreken over de collectieve aanpak van dit Maatwerk. Doordat acht woningcorporaties hier een bijdrage aan leveren, wordt schaalgrootte behaald. Het is goed dat op deze manier leegstaande woningen weer bewoond worden. De corporatie ontzorgt bovendien de bewoner doordat zij de functie van beheerder op zich neemt. Positief ook dat wanneer een woning uiteindelijk verkocht wordt, de betreffende corporatie zorgt voor het opnieuw huisvesten van de bewoner’.

Meer informatie over de projecten die genomineerd waren ziet u in deze video.