Destion steunt voedselbank

Op 7 maart overhandigde Destion een cheque van € 1.290 aan de voedselbank. Met de officiële opening van het kantoor in januari, vroegen we de genodigden om géén attentie voor Destion mee te brengen. Maar als men toch iets wilde doen dit te doen in de vorm van een donatie aan de lokale voedselbanken. We wilden niet dat het om de organisatie Destion gaat, maar om de huurders van Destion. Als corporatie ontlenen we namelijk ons bestaansrecht aan de huurders. 

Waarom steunt Destion voedselbank?

Als woningcorporatie zijn we er voor mensen die geen woning kunnen kopen of niet particulier kunnen huren. Een deel van deze doelgroep behoort soms helaas tot de gezinnen die op of onder de armoedegrens leven. Door de voedselbank te steunen, kunnen we ons ‘steentje bijdragen’. 

Het bedrag verdubbeld

Wij ontvingen een bedrag van € 645 van onze gasten. Een heel mooi bedrag wat we ontzettend waarderen. Destion heeft dit bedrag verdubbeld en schonk zo een totaalbedrag van € 1.290 aan de voedselbanken in onze gemeenten. We verdeelden dit bedrag onder onze drie gemeenten. Voedselbank Limburg-Noord zorgt voor gemeente Bergen en gemeente Gennep. Voedselbank Groesbeek zorgt voor gemeente Mook en Middelaar.

Voorzitters ontvangen cheques

Dinsdag 7 maart overhandigde Ilse de Bokx, manager Wonen bij Destion, de cheques aan de voorzitters van de voedselbanken. Zo ontving mevrouw van Stelten, voorzitter van Voedselbank Limburg-Noord, een cheque ter waarde van € 860. De heer Verhagen, voorzitter van Voedselbank Groesbeek ontving een cheque ter waarde van € 430.

   

Onder het genot van een kopje koffie met vlaai legden de voorzitters nog het een en ander uit over de werking van de voedselbanken.
Hoe ze zijn ontstaan en hoe ze aan hun producten komen en wat vrijwilligers stimuleert om hier een steentje aan bij te dragen. Behalve dat de vrijwilligers de mensen een warm hart toedragen, vinden ze het ook belangrijk om verspilling tegen te gaan. Dus liever geen voedsel weggooien maar zorgen voor een goede en zinvolle bestemming ervan.

Voor wie zijn voedselbanken?

Ongeveer 600.000 gezinnen leven in Nederland met een inkomen op of onder de armoedegrens. Zij zijn, om wat voor reden dan ook in financiële problemen gekomen en kunnen daardoor niet meer in hun eerste levensbehoeften voorzien.

Het gaat om mensen die door omstandigheden niet genoeg geld meer hebben om van te leven. Langdurige ziekte, geen/minder werk meer, echtscheiding en dergelijke zijn vaak oorzaken dat mensen fors in inkomen achteruit gaan. Vaak blijven de vaste lasten zoals huur, energiekosten en verzekeringen hoog. Wie dan te weinig geld heeft om van te leven, kan elke week een voedselpakket krijgen. Zo’n voedselpakket krijgen ze voor de periode die ze nodig hebben om hun financiële problemen op te lossen.

Het voedsel dat de voedselbanken uitdelen krijgen zij vaak van ondernemers die bepaalde goede, producten niet meer kunnen verkopen. Bijvoorbeeld omdat een verpakking niet meer actueel is, een partij haar uiterste verkoopdatum nadert of omdat er simpelweg teveel van geproduceerd is. In plaats van deze levensmiddelen weg te gooien, stelt de producent, de groothandel of de winkelier ze beschikbaar aan de voedselbank. Zo snijdt het mes aan twee kanten: verspilling tegengaan en armoede bestrijden.