Eenmalige huurverlaging in 2021 voor een deel van onze huurders

In 2021 geldt de Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen. Deze wet betekent dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen. Het gaat hierbij om huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Dat is goed nieuws voor een deel van onze huurders.

Val ik onder de speciale regeling voor huurverlaging in 2021?
Of u een huurverlaging krijgt, hangt af de hoogte van uw huur en van uw inkomen en eventuele medebewoners. Wij gaan hierbij uit van het inkomen dat bekend is bij de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt hiervoor uw gezamenlijk huishoudinkomen uit 2019. De Belastingdienst laat ons alleen weten of u boven of onder een bepaalde inkomensgrens valt. En dus niet hoe hoog uw inkomen precies is. Als er een laag inkomen is voor uw huishouden, geeft de Belastingdienst ons ook door uit hoeveel personen uw huishouden bestaat op 1-1-2021. Zo weten wij op basis van deze informatie of wij uw huur moeten verlagen. 
De Belastingdienst geeft ons in alle andere gevallen geen informatie over het huishouden.

Schriftelijk bericht
Onze huurders die voor deze speciale regeling in aanmerking komen, ontvangen in de week van 18 maart hierover schriftelijk bericht. 
Heeft u geen bericht ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen voor huurverlaging, neem dan contact met ons op.

Overzicht
In het overzicht hieronder ziet u of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging.
Wilt u meer lezen, kijk dan op de pagina van de overheid >>

Heeft u vragen?
Laat het ons gerust weten als u nog vragen hierover heeft. U bereikt ons tijdens kantooruren via 088 199 00 00 toets 2.