Eindelijk weer nieuwbouw huurwoningen in Heijen

Grond verkocht aan Destion voor nieuwbouw Heijen

Ze komen er, de 12 nieuwe woningen en huiskamer aan de Hoofdstraat in Heijen! Burgemeester de Koning en Wilbert Pothoff tekenden op donderdag 3 mei de overeenkomst waarmee de grond voor de woningen verkocht is aan de woningcorporatie. 

Ook een afvaardiging van Hejje Mojjer was aanwezig bij de ondertekening. Een mijlpaal is bereikt want na 25 jaar krijgt Heijen weer nieuwbouw huurwoningen. Frits Basten van Heije Mojjer sprak zijn waardering uit richting Destion en gemeente: “Namens Heijen bedankt voor jullie vasthoudendheid. Als we iets willen in Heijen zullen we het samen moeten doen. We kunnen nu echt aan de slag.”

In het najaar van 2018 maakt de gemeente het terrein bouwrijp. Daarna kan Destion starten met bouwen. De planning is dat de woningen eind 2019, begin 2020 klaar zijn.