Gezamenlijke inzet voor goed aanbod sociale huurwoningen

Destion en huurders maken prestatieafspraken met gemeenten

De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar, Huurdersraad Destion en woningcorporatie Destion zijn elkaars natuurlijke partners als het gaat om de sociale huursector. De partijen streven naar voldoende kwalitatief goede en betaalbare woningen in een aantrekkelijke omgeving. Daarvoor ondertekenden ze op 14 december 2016 prestatieafspraken.

 

Foto vlnr: directeurbestuurder Destion Wilbert Pothoff, burgemeester de Koning, voorzitter Huurdersraad Destion Henk Rutjes, wethouder Geertjan Wienhoven en burgemeester Pelzer.

Inhoud van de afspraken

Centraal in de afspraken staan het beheer van woningen, de betaalbaarheid en de nieuwbouw van diverse typen sociale huurwoningen. Ook wordt rekening gehouden met specifieke doelgroepen, zoals vluchtelingen met een verblijfsvergunning of ouderen die langer thuis blijven wonen. Daarnaast is de kwaliteit en duurzaamheid van woningen een belangrijk onderwerp.

Sociale woningaanbod

Destion is een belangrijke speler op het gebied van sociale woningbouw binnen de drie gemeenten in Noord-Limburg. De corporatie blijft sociale huurwoningen bouwen met een maximale huurprijs van € 710,69. Voor 2017 staan er verschillende projecten voor sociale woningen op de planning in het Maasduinengebied. (Zie tabel.) Het aantal te verkopen woningen wordt nauwlettend gevolgd en jaarlijks besproken.

Huurders goed vertegenwoordigd

Dat er prestatieafspraken gemaakt worden is niet nieuw. Wel nieuw is dat de huurdersorganisatie daarbij een volwaardige partner is. Op een constructieve en kritische manier behartigt de Huurdersraad de belangen van huurders en woningzoekenden bij het overleg over de afspraken.

Aansluiting op Woningwet en Woonvisie

De afspraken vloeien voort uit de Woningwet die sinds vorig jaar van kracht is en sluiten aan op de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg. Zodra de drie gemeenten hun eigen lokale woonvisie vaststellen, worden de afspraken opnieuw tegen het licht gehouden. Klik hier voor de Prestatieafspraken:

Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Mook en Middelaar

Projecten in de drie gemeenten

Gemeente Mook en Middelaar

Gemeente Gennep

Gemeente Bergen

16% aandeel woningen Destion.

7% aandeel woningen van Destion.

23% aandeel woningen van Destion.

Tien gezinswoningen aan de Kerkstraat in Mook.

Driestroomhuis met negen woningen voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Twee appartementen en vier multiwoningen (voor meerdere doelgroepen) met een huiskamer voor ouderen in Milsbeek.

Vier multiwoningen in Siebengewald.

In voorbereiding: zes appartementen aan de Rijksweg in Mook

In voorbereiding: dertien multiwoningen in Heijen

In voorbereiding: vier multiwoningen aan de Baron de Liedelstraat in Nieuw Bergen en vier multiwoningen aan de Afferdse Heide in Afferden.