Huurder centraal bij Destion

Keurmerk KWH-Huurlabel behaald

Destion vindt het belangrijk dat huurders de dienstverlening van Destion waarderen. Met het behalen van het KWH-Huurlabel laat Destion zien dat huurders een centrale plaats innemen. Het KWH-Huurlabel is hét keurmerk voor woningcorporaties in Nederland. Een corporatie behaalt het keurmerk als huurders aangeven dat zij een goede dienstverlening ervaren.

Bij het onderzoek met het KWH-Huurlabel staat de mening van de huurder centraal. Alleen als een groot deel van de huurders aangeeft tevreden te zijn, kan de corporatie het keurmerk behalen. Het onderzoek met het KWH-Huurlabel geeft de corporatie goed inzicht in wat goed gaat, maar ook wat volgens de huurders beter kan. Zo kan er continu gewerkt worden aan een betere dienstverlening.

Huurders centraal met het KWH-Huurlabel

Het KWH-Huurlabel onderzoekt alle zaken waar de huurder van een corporatie mee te maken kan krijgen. Een aantal voorbeelden:

  • Worden reparaties goed afgehandeld?
  • Worden afspraken nagekomen?
  • Is de juiste informatie snel te vinden?
  • Worden klachten naar tevredenheid opgelost?

Onafhankelijk onderzoek

KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert het onderzoek uit. Zij stuurt vragenlijsten aan huurders om hun mening te vragen en benadert huurders telefonisch. Uit dit onderzoek komen rapportcijfers. Een deskundige en onafhankelijke commissie kijkt naar de cijfers. Zijn de cijfers goed, dan ontvangt de corporatie het KWH-Huurlabel.

Voortdurende kwaliteit

Voor corporaties is het een uitdaging om het KWH-Huurlabel te behouden. Het onderzoek vindt namelijk continu plaats. Ervaren huurders een mindere dienstverlening? Dan kan het keurmerk ingetrokken worden. Op deze manier blijven corporaties continu alert op het leveren van goede service.