Huurdersraad jaarverslag 2018

De Huurdersraad heeft vijf keer vergaderd in 2018. De vergaderingen verlopen als volgt. Eerst vergadert de Huurdersraad onderling. We bespreken het verslag van de vorige vergadering, klachten die er binnen zijn gekomen, en hoe daar mee om te gaan. De Huurdersraad is er niet voor klachten maar kan wel door verwijzen naar Destion. Wanneer een situatie bijvoorbeeld structureel is en bij meerdere complexen dan kunnen wij dat wel aankaarten. Het vervolg van de vergadering is met de directeur die dan een uitgebreide toelichting geeft op wat Destion doet.

 

Besproken in 2018

  • Ondernemingsplan “Mensenwerk” 2018-2022
  • Projecten in voorbereiding, ontwikkeling en afgerond
  • In welk dorp en voor welke doelgroepen werd er gebouwd
  • Wat wordt gesloopt en heringericht
  • Hoe het staat met energieneutraal bouwen; met warmtepomp en zonnepanelen
  • Onderhoud van de woningen
  • Betaalbaarheid van woningen
  • Huisvesting van statushouders
  • Financieel beleid
  • Veranderingen in de Woningwet

De Huurdersraad is zeer tevreden met Destion. Het overleg met de directeur gaat altijd in een gemoedelijke sfeer. De twee commissarissen met huurderszetel wonen geregeld onze vergadering bij en dat verloopt prettig.

Wim Rossen, secretaris

Logo Huurdersraad

Korting én huurverlaging

Jubileumbrief bezorgen

De medewerkers van Destion zijn hier op pad om de huurders te verrassen met een brief waarin staat dat per april 2018 alle huurders van Destion een jubileumkorting op hun huurprijs krijgen van 0,1% voor ieder jaar dat men onafgebroken huurder is bij Destion.

In diezelfde brief stond het goede nieuws dat Destion op 1 juli 2018 ook geen huurverhoging invoert voor hun huurders.

Jubileumacties

Destion heeft in 2018 vanwege hun 100-jarig bestaan in ieder dorp een belanghoudersbijeenkomst georganiseerd in de vorm van een verjaardagsfeest. Daar legde men uit waar Destion mee bezig is met een film en theaterstuk. Op deze avonden waren ook de huurdersraadsleden vertegenwoordigd. Het was zeker een succes en een groot aantal huurders heeft dit zeer gewaardeerd. Dat bleek wel uit dat in ieder dorp zoveel mensen deze avonden hebben bezocht. De Huurdersraad bedankt alle medewerkers voor het organiseren van deze bijeenkomsten en complimenteert hen voor hun inzet voor onze huurders. Het was niet niks! 

Jubileummiddag

Jubileummiddag

De langst hurende huurders van ieder dorp zijn in het zonnetje gezet. Voor de jubileummiddag werden ze door medewerkers met een taxi opgehaald en werden getrakteerd op heerlijk gebak, een bos bloemen en een foto van hun eigen woning. Hier waren ook de burgemeesters van de drie gemeenten bij aanwezig.

RvC-fonds Leefbaarheid

 Duofiets

De Huurdersraad heeft een commissie die het RvC-fonds Leefbaarheid beheert. Stichtingen kunnen een aanvraag doen voor  eenmalige financiële ondersteuning van een project dat ten goede komt aan de leefbaarheid van huurders van Destion.

In 2018 zijn verschillende aanvragen binnen gekomen waaronder voor (een deel van) een duofiets in Nieuw Bergen en in Mook.

Samenstelling op 31 december 2018

 

Plaats

Naam

 

Plaats

Naam

Molenhoek

Henk Rutjes

 

Heijen

Karel Versteegen

Mook

Bep Derks

 

Afferden

VACATURE

Middelaar

Wim Wijnhofen

 

Siebengewald

Wim Heijl

Milsbeek

Chris De Graaf

 

Bergen

Frits Muller

Ven-Zelderheide

VACATURE

 

Nieuw Bergen

Colin Lauf

Ottersum

Thijs Spikmans

 

Well

Herman Camps

Gennep

Ton Onincx

 

Wellerlooi

Wim Rossen