Huurdersraad over prestatieafspraken

Sinds 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 van kracht. Het eerste doel van de wet is het verder reguleren van activiteiten van en toezicht op corporaties. De relatie tussen de gemeente, Huurdersraad en Destion is essentieel voor de manier waarop ieder de rol op het gebied van wonen invult en vervult.

Op 24 mei heeft Destion overlegd met de Huurdersraad over deze prestatieafspraken met de drie gemeenten waarDestion actief is. De Huurdersraad toonde zich kritisch en stelt steeds het belang van de huurders centraal en vraagt vooral aandacht voor de betaalbaarheid van de woningen.

Ze komt natuurlijk in eerste instantie op voor de belangen van de huurders, maar ze verliezen daarbij de belangen én verantwoordelijkheden van Destion niet uit het oog. Zo wordt er gesproken over de beschikbaarheid van voldoende huurwoningen nu én in de toekomt, maar ook het huisvesten van vluchtelingen. Grote ergernis is er bij Destion en de Huurdersraad over de zogenaamde Verhuurdersheffing die dit kabinet aan woningcorporaties heeft opgelegd. Jaarlijks moet Destion bijna twee miljoen euro (alle corporaties in Nederland twee miljard!) overmaken naar de staat. Dit geld komt bovenop de btw en vennootschapsbelasting die corporaties ook betalen.

Door deze heffingen zijn de huren afgelopen jaren extra verhoogd en worden investeringen beperkt. De Huurdersraad blijft er op toezien dat de gemeenten en corporatie de juiste keuzes maken om het woningaanbod en de betaalbaarheid ervan goed af te stemmen op deze regio. Zodra de prestatieafspraken gereed zijn, gaan Destion en de Huurdersraad met de gemeenten deze prestatieafspraken vastleggen.