Ik ben een huurder

Hier vindt u alle informatie die u als huurder nodig heeft. Over het aanvragen van reparaties of van veranderingen in uw woning. Maar ook over de huurbetaling, huur opzeggen en het zoeken naar een andere woning.

Een spoedreparatie

Wat moet ik doen bij een spoedreparatie?

U kunt daarvoor 24 uur per dag telefonisch contact opnemen met Destion via 088 199 00 00. Onze medewerker bespreekt met u in hoeverre er echt sprake is van spoed. Dringende reparaties worden dezelfde dag nog hersteld.

Wat zijn de kosten bij een spoedreparatie?

Aan het uitvoeren van spoedreparaties zijn meestal geen kosten verbonden. De meeste reparaties voeren de vaklieden van Destion zelf uit. In een enkel geval huurt Destion een gespecialiseerd bedrijf in. Als de spoedreparatie uitgevoerd moet worden voor iets waarvoor u zelf verantwoordelijk bent, dan krijgt u wel te maken met kosten. Hieronder ziet u welke dat  zijn.

OmschrijvingBedrag
U heeft zich buitengesloten (bij normale sloten) € 25
Cv-installatie, water bijvullen € 20
Elektrastoring, door eigen apparatuur veroorzaakt € 25
Back-upbatterij vervangen in de rookmelder € 20
Vervangen hoofdzekering, inclusief de kosten voor opnieuw verzegelen € 50
Riolering ontstoppen als gevolg van bewonersgedrag * € 50

*Bij grove nalatigheid van de huurder worden de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht.

Meer over reparaties

Hoe geef ik een reparatie door?

U kunt uw reparatieverzoek doorgeven via MijnDestion, het formulier reparatieverzoek of via 088 199 00 00.
Nadat u uw reparatieverzoek  ingediend heeft, nemen we binnen drie werkdagen contact met u op. Als daarna duidelijk is wat precies moet gebeuren, maken we met u een afspraak over wanneer de reparatie uitgevoerd wordt, wie dit doet en hoeveel tijd dat vraagt.

Welke reparaties moet ik zelf en welke moet Destion uitvoeren?

U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het klein en dagelijks onderhoud van de woning en de tuin. Bijvoorbeeld het binnenschilderwerk, het onderhoud van scharnieren en sloten en het onderhoud van uw tuin.
Destion is als verhuurder verantwoordelijk voor het groot onderhoud van uw woning. Hieronder vallen onder meer het buitenschilderwerk, het vervangen of repareren van dakgoten en regenpijpen.
Op de website van de overheid vindt u volledige informatie over het onderhoud van uw huurwoning en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Zijn er ook reparaties die Destion gratis uitvoert?

Als extra service voor u verricht Destion ook werkzaamheden waarvoor u volgens het huurrecht zelf verantwoordelijk bent.
Via de link ziet u op alfabetische volgorde in de tabel Onderhoudservice wat Destion voor u verzorgt, waar u zelf voor moet zorgen en wat u door ons tegen betaling kunt laten doen.

Welke reparaties kan Destion tegen betaling uitvoeren?

Hieronder ziet u welke werkzaamheden Destion op uw verzoek kan uitvoeren en welke kosten daarbij horen.
Voorafgaand aan de reparatie moet de betaling worden voldaan. De medewerker neemt daarvoor een pinapparaat mee.

Sanitair en badkamerBedrag
Thermostaatkraan douche vervangen (op verzoek huurder)  € 140
Doucheslang met douchekop en slang vervangen                                 €   65
Toiletbril leveren €   30
Toiletpot vervangen € 115
Verhoogde toiletpot aanbrengen € 205
Wastafel vervangen €   90
Eénhendelmengkraan wastafel aanbrengen €   85

 

Deuren en ramenBedrag
Normale cilinder deurslot vervangen, per cilinder                                  €   25
Sleutel bijbestellen sleutelsysteem €   20
Stompe binnendeur inclusief plaatsen € 185
Opdek binnendeur inclusief plaatsen € 125

 

VerwarmingBedrag
Vervangen thermostaat cv door klokthermostaat (defect) €   75
Vervangen thermostaat cv door klokthermostaat (verzoek huurder)       € 175

 

DiversenBedrag
Dakgoot schoonmaken                                                                       €   40

 

Wat valt niet onder de onderhoudservice van Destion?

De volgende zaken vallen niet onder de onderhoudservice van Destion:

 • Werkzaamheden die nodig zijn als gevolg van schuld door de huurder, zoals schade die is veroorzaakt of ontstaan door onvoorzichtigheid en nalatigheid; 
 • Werkzaamheden aan door de huurder zelf aangebrachte of overgenomen veranderingen. 
 • Werkzaamheden die niet te maken hebben met de technische staat van de woning, maar die te maken hebben met persoonlijke smaak.

Zelf iets veranderen

Mag ik zelf wel iets veranderen?

Ja, Destion biedt u graag de mogelijkheid om van uw woning uw eigen plek te maken. Het is wel aan regels gebonden. Het is in ieder geval verplicht om de voorgenomen wijziging aan de woning voor te leggen bij Destion. Ook is het voor u belangrijk om te weten, wat er met de veranderingen moet gebeuren als u de woning verlaat. Overleg daarom altijd, vóór u zelf iets binnen of buiten uw woning aanpast, eerst met onze opzichter. U hoort dan of de verandering bij verhuizing mag blijven zitten. U krijgt advies op bouwkundig en/of installatietechnisch gebied. En u krijgt informatie over de eventueel benodigde vergunningen. Let wel, Destion adviseert u, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid als een vergunning ontbreekt of onvolledig is.

Wat mag ik zelf veranderen?

Er zijn verschillende regels voor grote en kleine aanpassingen en voor veranderingen die u binnen of buiten de woning uitvoert. Staat uw situatie er niet bij, overleg dan met onze opzichter over de verandering die u wilt aanbrengen.

Veranderingen buitenzijde en in de tuin van de woning
Voor veranderingen aan de buitenzijde en in de tuin van de woning heeft u altijd schriftelijke toestemming van Destion nodig. Bij veranderingen aan de buitenzijde en in de tuin van de woning gaat het om:

 • Uitbouw, berging, garage, serre, overkapping en andere gemetselde constructies
 • Schotelantenne, zendmast 
 • Dakraam, dakkapel 
 • Zonnescherm, luifel
 • Airco.

Bij veranderingen aan de buitenzijde van uw woning of in de tuin, heeft u mogelijk een vergunning nodig van de gemeente of moet u het bij de gemeente melden. De regels kunnen per gemeente verschillen. Neem voor de zekerheid contact op met uw gemeente.

Grote veranderingen binnenzijde woning
Bij grote veranderingen aan de binnenzijde van de woning heeft u altijd schriftelijke toestemming van Destion nodig. Hierbij enkele voorbeelden:

 • Plaatsen van een eigen keuken 
 • Rennoveren van badkamer en toilet 
 • Verwijderen/plaatsen van (niet-dragende) wanden en inbouwkasten 
 • Aanbrengen van een vaste zoldertrap 
 • Aanbrengen CV-installatie, verwijderen/verplaatsen van radiatoren 
 • Groepen uitbreiden in meterkast 
 • Aanleggen/verplaatsen gasaansluiting. 

Kleine veranderingen 
Voor kleine veranderingen heeft u geen toestemming van Destion nodig. Het zijn zaken die u bij vertrek uit de woning weer meeneemt, verwijdert of ter overname aan de nieuwe huurder kunt aanbieden. Een paar voorbeelden zijn:

 • Houten tuinafscheiding, vijver 
 • Schotelantenne, zendmast 
 • Buitenverlichting 
 • Zonnescherm, zonnewering, luifel 
 • Laminaat, linoleum of vinyl vloerbedekking 
 • Inbouwapparatuur in de keuken 
 • Douchekabine

Wat mag ik zeker niet aanpassen?

De veranderingen die u zelf aanbrengt mogen de constructie en installaties van de woning niet aantasten. Uzelf, uw medebewoners en toekomstige bewoners mogen niet de dupe worden van een slecht uitgevoerde klus of kwalitatief mindere materialen.
Voorbeelden van veranderingen die Destion niet accepteert zijn:

 • Kattenluikje in binnen-of buitendeur 
 • Kunststof schrootjes of tempexplaten op wanden en plafonds 
 • Schilderwerk op kunststof of aluminium kozijnen 
 • Geschilderde wandcontactdozen, schakelaars 
 • Zelf aangebracht buitenschilderwerk 
 • Gestorte betonpaden in tuinen.

Wat zijn de voorwaarden voor veranderingen?

Bij veranderingen houdt u rekening met de volgende voorwaarden, zodat het aan onze eisen voldoet:

 • U heeft schriftelijke toestemming van Destion.
 • De materialen passen bij de woning. 
 • De veranderingen voldoen aan bouwtechnische eisen, conform Bouwbesluit.
 • Bij het aanbrengen van de verandering zorgt u ervoor dat Destion op elk moment onderhoud en reparaties in en aan de woning kan uitvoeren zonder extra kosten te maken. Als door de zelf aangebrachte verandering toch extra kosten nodig zijn dan brengen wij deze kosten bij u in rekening. 

Voorbeeld: wanneer we niet bij de kozijnen kunnen om te schilderen omdat u een overkapping heeft geplaatst dan vragen we u ervoor te zorgen dat we er wel bij kunnen. Als Destion dit doet dan brengen we de te maken kosten bij u in rekening.

In de kluswijzers hieronder vindt u de richtlijnen.

Kluswijzers 
Kluswijzer badkamer en toilet Lees meer >>
Kluswijzer binnendeuren Lees meer >>
Kluswijzer bouwwerken                                Lees meer >>
Kluswijzer dakraam en dakkapel Lees meer >>
Kluswijzer elektra Lees meer >>
Kluswijzer erfscheidingen Lees meer >>
Kluswijzer hang- en sluitwerk Lees meer >>
Kluswijzer isolatie Lees meer >>
Kluswijzer keuken Lees meer >>
Kluswijzer schotel Lees meer >>
Kluswijzer vloeren Lees meer >>
Kluswijzer wandafwerking Lees meer >>
Kluswijzer wanden Lees meer >>
Kluswijzer zoldertrap Lees meer >>
Kluswijzer zonnepanelen en zonneboilers Lees meer >>
Kluswijzer zonwering en rolluiken Lees meer >>

Hoe vraag ik een verandering aan?

Een verandering kunt u aanvragen via MijnDestion of het aanvraagformulier aan de rechterzijde van deze webpagina. ZAV staat voor Zelf Aangebrachte Veranderingen. Nadat u uw ZAV-aanvraag met eventuele bijlagen  ingediend heeft, beoordeelt onze opzichter deze op bouwtechnische aspecten en de verhuurbaarheid van de woning. Het is ook mogelijk dat hij bij u komt kijken. U krijgt binnen twee weken schriftelijk bericht van ons. Als de verandering akkoord is kunt u starten. Is de verandering gereed dan meldt u dit bij Destion. Onze opzichter maakt dan een afspraak om de uitvoering te controleren.

Wat kan ik achterlaten, wat moet ik herstellen?

Heeft u veranderingen aangebracht en zijn deze onroerend? Dan mag u die bij verhuizing laten zitten wanneer de verandering aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • er is toestemming voor verleend door Destion
 • het is veilig
 • de verandering is compleet
 • er zijn geen beschadigingen
 • het verkeert in goede staat.

U mag de verandering ook meenemen als dat mogelijk is. Wel verwachten wij dan dat u de situatie in goede staat terugbrengt. Doet u dit niet, dan doet Destion het en zijn de kosten voor u. Onroerende veranderingen kunt u nooit aan een nieuwe huurder overdragen. Deze horen namelijk bij de woning omdat ze onroerend zijn. Bij verhuizing wordt Destion eigenaar van deze veranderingen.

Gaat u verhuizen en uw roerende of onroerende verandering voldoet niet aan de voorwaarden? Dan is er geen sprake van verbetering van de woning. In dat geval heeft u twee mogelijkheden:

 • u past de verandering zo aan dat deze wel voldoet aan de voorwaarden en mag blijven zitten of kan worden overgedragen aan de nieuwe huurder
 • u verwijdert de verandering en herstelt de situatie in de oorspronkelijke goede staat. Doet u dit niet, dan doet Destion het en zijn de kosten voor u.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Ja, u kunt een vergoeding krijgen bij het verlaten van de woning voor de door u aangebrachte verandering als:

 • de verandering voldoet aan de voorwaarden (zie hierboven) 
 • de benodigde vergunningen en of keuringsrapporten aanwezig zijn 
 • u een aankoopbon kunt overleggen. 

 

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de veranderingen?

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de door u zelf aangebrachte veranderingen. Destion onderhoudt en betaalt alleen veranderingen die door ons zijn overgenomen. Bij slijtage of te hoge onderhoudskosten vervangen we de verandering voor een product op standaardniveau.

Het onderhoud van de tuin

Wat verstaat Destion onder een goed onderhouden tuin?

Een goed onderhouden tuin houdt het volgende in:

 • Onkruid verwijderen in de tuin, oprit, toegangspad en terras 
 • Gebroken stoeptegels vervangen 
 • Regelmatig grasmaaien 
 • Regelmatig heggen, hagen en opschietende bomen snoeien 
 • Vervangen van dode beplanting 
 • Kapotte planken of segmenten van erfafscheidingen vervangen 
 • Erfafscheidingen rechtzetten en recht houden 
 • Bomen snoeien, blad opruimen en overhangende takken wegzagen 
 • Achterpad onkruidvrij houden

Gelden er onderhoudsregels en wat mag er niet in de tuin?

Ja, het onderhoud van de tuin is formeel gegeregeld in de wet. 

 • Volgens het Burgerlijk wetboek gedraagt u zich ook voor de tuin als een goede huurder 
 • Hoe de tuin bij een huurwoning onderhouden wordt, is opgenomen in het Huurrecht bij onderdeel ‘Besluit kleine herstellingen’.
 • Voor bomen is wettelijk bepaald dat deze niet binnen 2 meter van de erfgrens geplant mogen worden. En hagen niet binnen 50 cm. Als de buren last hebben van overhangende takken of doorschietende wortels dan kunnen zij vragen deze takken binnen een redelijke termijn af te zagen of de wortels door te steken. Gebeurt dit niet, dan mogen de buren zelf met de zaag of schop aan de gang. Het snoeien moet wel in overleg gebeuren en er mag geen onnodige schade aan bomen en struiken worden toegebracht. 
 • Als een boom overlast veroorzaakt vragen we aan de eigenaar deze te snoeien of te verwijderen. Of een boom kan blijven staan, hangt af of deze zorgt voor overlast of dat er kans op schade is. 

Op grond daarvan worden de volgende zaken door Destion niet geaccepteerd in de tuinen:

 • klimop tegen de gevels 
 • onkruid tussen bestrating en in de tuin 
 • aanwezigheid van zwerfvuil 
 • opslag van goederen, auto’s, caravans, boten in de voor– of achtertuin 
 • opslag van vuilnis van welke aard dan ook, anders dan in de vuilcontainer 
 • verontreinigen van opritten, door bijvoorbeeld motorolie 
 • ondeugdelijke/slecht onderhouden schutting en erfscheidingen 
 • grind zonder anti-worteldoek

Wat gebeurt er bij slecht onderhoud van de tuin?

Op het moment dat we zien dat een tuin niet goed wordt onderhouden dan attenderen we u daarop zetten de volgende stappen: 

 • U krijgt een brief met de melding dat tuinonderhoud te wensen overlaat. Hierin staat het verzoek om de tuin voor een bepaalde datum in een goede staat te brengen. Rond deze datum controleert Destion de tuin. Als deze in orde is dan krijgt u een afsluitende brief. 
 • Is de tuin op dat moment nog niet in orde dan krijgt u een tweede brief met nogmaals het dringende verzoek de tuin op orde te brengen. Hierin geven we een aangepaste termijn aan voor wanneer dat dient te gebeuren. 
 • Geeft u ondanks de twee verzoeken geen gehoor en heeft de tuin nog niet de gewenste staat van onderhoud? Dan schakelt Destion een advocaat in. Deze stuurt u een brief waarin hij u voor de laatste keer dringend verzoekt om de tuin te onderhouden en te gebruiken als een goed huurder.
 • Wordt hier geen gehoor aan gegeven dan? Dan leggen we de zaak voor aan de kantonrechter. 
 • Bij de kantonrechter dringen we aan op het in orde maken van de tuin. Een rechter kan bepalen dat Destion dit op kosten van de huurder doet. Maar het kan ook leiden tot het ontbinden van de huurovereenkomst en uiteindelijk het ontruimen van de woning. 

Dit traject kost veel tijd en geld en dit willen we graag voorkomen. Werkt de huurder daar niet aan mee, dan brengen we deze kosten in rekening.

Wat is medehuurderschap?

Wanneer is iemand medehuurder?

Iemand is automatisch medehuurder door huwelijk of geregistreerd partnerschap. Of wanneer er sprake is van een duurzame gezamenlijke huishouding van minimaal twee jaar. 

Een medehuurder is iemand die met een huurder in één woning woont en daarmee een gemeenschappelijke huishouding voert en door ons als medehuurder is erkend. De medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder en geniet ook huurbescherming. Maar is ook aansprakelijk voor de verplichtingen zoals bijvoorbeeld de huurbetaling.

Heb je met samenwonen dezelfde rechten?

Samenwonende stellen hebben dezelfde rechten als echtgenoten wanneer de medebewoner minstens twee jaar het hoofdverblijf in de woning heeft en een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de hoofdhuurder. Inwonende kinderen van 35 jaar of ouder die onafgebroken bij de huurder hebben gewoond, komen ook in aanmerking voor medehuurderschap.

Is er verschil met inwoning?

Wanneer u erover denkt om iemand in laten wonen dan heeft u onze toestemming nodig. Wanneer u verdere informatie wenst over inwoning of medehuurderschap kunt u contact opnemen met onze relatiemedewerker via e-mail post@destion.nl of 088 199 00 00 en toets 3. De relatiemedewerker kan u volledig informeren over de mogelijkheden. Aanvragen van medehuur doet u via het formulier Medehuur.

Op welke manieren kan ik de huur betalen?

Betalen via machtiging (automatische incasso)

De makkelijkste manier om de huur te betalen is via automatische incasso. U machtigt Destion om maandelijks het huurbedrag van uw bankrekening af te schrijven op een vaste dag in de maand. Op de machtiging geeft u aan of u op de 1e, 5e of de 10e van de maand wilt betalen. Bijvoorbeeld: U betaalt 5 september de huur van september. U kunt op ieder moment een machtiging stopzetten. Als er een aanpassing van het huurbedrag is, zoals met de jaarlijkse huurverhoging, hoeft u zelf niets te doen. 

Klik hier voor het schema huurbetaling juli 2022 tot en met juni 2023 >>

Zelf overmaken na ontvangst van factuur

Kiest u niet voor automatische incasso? Dan ontvangt u maandelijks een factuur. U geeft zelf uw bank opdracht voor de huurbetaling. Houd er rekening mee dat het bedrag uiterlijk de 10e van de maand op onze rekening moet staan.
U maakt het huurbedrag voor de 10e van de maand over op IBAN NL28 INGB 0681 4448 86. Vermeld daarbij het kenmerk van het factuurbedrag en over welke maand deze betaling gaat.
Let op! Kiest u deze wijze van betalen, houdt dan rekening met de jaarlijkse huurverhoging op juli. Anders ontstaat er een betalingsachterstand. 

Via pin bij Destion

Het is mogelijk om op afspraak via de pinautomaat op het kantoor van Destion uw huur te betalen. Contante betalingen nemen we niet aan.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Hoe werkt huurtoeslag?

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Of u huurtoeslag ontvangt en hoeveel hangt af van de hoogte van de huurprijs van de woning, uw inkomen, vermogen en of u wel of geen toeslagpartner heeft. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst. U vindt daar ook rekenhulpen waarmee u zelf kunt uitrekenen of u voor huurtoeslag in aanmerking komt.

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

U vraagt huurtoeslag aan via de website Mijn toeslagen van de Belastingdienst en logt daar in met uw DigiD. De Belastingdienst zal u vragen naar uw Burgerservicenummer, zorgt u dat u deze bij de hand heeft. U kunt ook een aanvraagformulier opvragen bij de Belastingdienst via 0800-0543. 

Ik heb betalingsproblemen, wat nu?

Ik kan mijn huur niet op tijd betalen

Zodra u merkt dat het moeilijk wordt om de huur op tijd te betalen, neemt u direct contact op met een van de relatiemedewerkers Wonen van Destion om de mogelijkheden te bespreken via post@destion.nl of 088 199 00 00, toets 3. Hoe langer u wacht, hoe minder mogelijkheden er zijn om u te helpen. Destion heeft haar beleid sinds september 2017 aangescherpt. Na één aanmaning start het traject richting deurwaarder. Zodra er een deurwaarder aan te pas komt dan worden de kosten veel hoger omdat u de kosten van de deurwaarder en de gerechtelijke procedures zelf moet betalen. 

Kan ik een betalingsregeling treffen?

Ja, het is mogelijk om met ons een betalingsregeling te treffen. De voorwaarde is dat de maximale looptijd van een regeling zes maanden is. Na de betalingsregeling moet er minimaal drie maanden correct worden betaald voordat er weer een regeling kan worden afgesproken. Betalingsregelingen kunt u direct telefonisch afspreken met de afdeling financiën 088 199 00 00 (toets 2) of onze relatiemedewerkers Wonen 088 199 00 00(toets 3) of via post@destion.nl

Wie kan me helpen bij schulden?

In eerste instantie kan een thuisadministratie u helpen om overzicht in uw financiën te krijgen. In de gemeente Gennep kan de Papieren Brigade u helpen overzicht te krijgen in uw financiën. In de gemeente Bergen is dit de Thuisadministratie van Humanitas

Schuldhulpverlener

Bij grote betalingsproblemen kan een schuldhulpverlener van de gemeente u ook helpen om uw financiën weer op orde te krijgen. Een schuldhulpverlener kan voor u uw inkomsten en uitgaven in kaart brengen en geeft tips om betaalachterstanden in de toekomst te voorkomen.

Ook op de site van het Nibud staat meer informatie over schuldhulpverlening. Het Nibud is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over de financiën van huishoudens.

Advies

Onze relatiemedewerkers Wonen bij Destion adviseren u graag over de mogelijkheden. Neem gerust contact met ze op via post@destion.nl of 088 199 00 00, toets 3.

Wat als ik de huur niet betaal?

Als u niet betaalt zetten we de volgende stappen:

 • We sturen u een betalingsherinnering tussen de 15e en 20e dag van de maand. Daarin verzoeken wij u voor het eind van de maand te betalen;
 • Reageert u niet op deze eerste betalingsherinnering? Dan ontvangt u aan het begin van de volgende maand een brief, waarin we u verzoeken het bedrag binnen 14 dagen alsnog aan ons te betalen;
 • U krijgt 14 dagen de gelegenheid om het openstaande bedrag samen met het reguliere huurbedrag te betalen;
 • Een van onze relatiemedewerkers Wonen neemt in deze periode contact met u op voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek bekijken we samen met u de mogelijkheden tot betalen (betalingsregeling) en mogelijkheden tot ondersteuning bij uw administratie;
 • Hebben we rond de 15e nog geen huur ontvangen, dan geven we de opdracht aan de deurwaarder om de betaling te innen.

Destion heeft sinds 1 september 2017 het voortraject naar de Deurwaarder ingekort én ingezet op een persoonlijk contact eerder in het proces, middels een huisbezoek. De reden hiervoor is dat de huurschuld voor de huurder niet onnodig hoog oploopt. Het niet betalen van de huur heeft namelijk erg vervelende gevolgen. De procedure die we dan in gang zetten kost u niet alleen veel extra geld, maar het kan zelfs leiden tot het ontruimen van de woning. Zorg dus dat het niet zover komt.

Hoe verloopt het traject bij de deurwaarder?

U komt niet zomaar bij de deurwaarder terecht. Wanneer u echter niet met Destion overlegt en u heeft niet betaald of u reageert niet op onze brieven en telefonisch contact, dan geven we de opdracht aan de deurwaarder om de betaling te innen. Destion werkt samen met Hafkamp Deurwaarders. Alle communicatie en betalingen met u vinden dan plaats via de deurwaarder. Deze procedure verloopt als volgt:

 • U ontvangt van de deurwaarder een eerste verzoek (sommatie) om de huurachterstand binnen acht dagen te voldoen.
 • Reageert u hier niet op, dan stuurt de deurwaarder een tweede verzoek. Gedurende deze periode heeft u nog de kans om de betaling te voldoen. De rechter is dan nog niet ingeschakeld. Dit wordt het ‘minnelijke traject’ genoemd.
 • Volgt hieruit nog steeds geen betaling? Dan krijgt u een dagvaarding van de kantonrechter voor veroordeling van de kosten. In de dagvaarding vraagt Destion aan de rechter om u in de kosten van de procedure te veroordelen. Ook vragen we om de huurovereenkomst te ontbinden.
 • Als de rechter de vordering uit de dagvaarding toewijst, wordt de veroordeling uitgesproken. Hierbij gaat het om een betaalvonnis of een ontbinding van de huurovereenkomst. De kantonrechter gaat over tot het ontbinden van de huurovereenkomst als de huurachterstand minimaal drie maanden is. Als het om een kortere huurachterstand gaat die steeds terugkomt, kan de kantonrechter ook al vanaf één maand huurachterstand besluiten de huurovereenkomst te ontbinden.
 • Het vonnis wordt betekend: dit wil zeggen dat de deurwaarder het vonnis aan u overhandigt of in de brievenbus doet.
 • Bij een betaalvonnis kan het zijn dat Destion nog een keer naar de rechter gaat om het ontbindingsvonnis te krijgen. Bij een ontbindingsvonnis bepaalt de deurwaarder de datum waarop u de woning uiterlijk moet verlaten.

Mijn woning wordt binnenkort ontruimd. Wat kan ik het beste doen?

1. In sommige gevallen kan een ontruiming voorkomen worden door betaling van de verschuldigde bedragen of een betalingsregeling af te spreken. Neem hiervoor contact op met de deurwaarder.

2. Kunt u niet betalen, dan kunt u het beste zelf de woning ontruimen. Dit om extra ontruimingskosten te voorkomen. Het is noodzakelijk dat Destion dan minimaal 24 uur voor de geplande ontruiming de sleutels van u heeft gekregen en dat de woning leeg is.

3. Doet u helemaal niets, dan laat Destion de woning ontruimen. De deurwaarder maakt dan de woning geheel leeg. De ontruimingskosten zijn voor u. Er worden foto’s gemaakt van uw bezittingen en een inventarislijst. Daarna worden de spullen uit de woning verwijderd. Dit geldt ook voor eventuele persoonlijke spullen zoals fotoalbums, bankafschriften, post en dergelijke. Alleen als er financieel waardevolle zaken aanwezig zijn in de woning dan kan besloten worden deze spullen op te slaan. Deze opslag duurt maximaal drie maanden. Tijdens de opslagperiode kunt u tegen opslag- en ontruimingskosten over de spullen beschikken. Ontvangen we niets en neemt u geen contact met ons op dan vernietigen wij de spullen na drie maanden.

Ik wil de huur opzeggen

Hoe kan ik de huur opzeggen?

De huur kunt u opzeggen door een e-mail te sturen naar post@destion.nl met de volgende gegevens:

 • de datum waarop u de huurovereenkomst wilt beëindigen
 • uw naam en eventueel de naam van uw medehuurder
 • straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • telefoonnummer
 • de reden van opzegging
 • het nieuwe (correspondentie-)adres 

Wat gebeurt er nadat ik de huur heb opgezegd?

Na ontvangst van uw gegevens, ontvangt u binnen drie werkdagen de bevestiging met de volgende informatie: 

 • de datum waarop de huurovereenkomst eindigt
 • de dag en het tijdstip wanneer wij de voorcontrole willen uitvoeren
 • de dag en het tijdstip voor de eindcontrole en sleutelinname 
 • informatie over de toekomst van de woning (verkoop, verhuur regulier/urgentie)

Hoe vroeg moet of mag ik de huur opzeggen?

Zodra u weet dat u gaat verhuizen kunt u de huur opzeggen. U kunt elke dag van de maand de huurovereenkomst opzeggen. Er geldt minimaal één maand opzegtermijn, ook als u een andere woning van Destion gaat huren. Door tijdig de huur op te zeggen heeft u meer tijd om de zaken te regelen die bij het vertrek uit een huurwoning horen. De huurovereenkomst loopt op z’n vroegst af één maand na de dag waarop Destion uw huuropzegging heeft ontvangen of zoveel later als u aangeeft. Wanneer de einddatum in een weekend valt of op een officiële feestdag dan eindigt de huur op de eerstvolgende werkdag. 

Kan ik de huuropzegging weer intrekken?

Nee, dat kan niet. Als u de huur heeft opgezegd, kunt u de opzegging niet meer terug draaien.

De woning opleveren

Hoe moet ik de woning opleveren?

U moet de woning schoon en in nette staat opleveren. Om in te schatten wat u moet doen om de woning goed op te leveren, leest u de Brochure Huur opgezegd door. Hiermee krijgt u een goed beeld van hoe u de woning achter mag laten.

Destion komt langs voor een voorcontrole, wat houdt dat in?

Als u de huur heeft opgezegd maakt de bouwkundig mutatiecoördinator een afspraak om bij u langs te komen. Samen met u maakt hij een ronde door de woning en de tuin. Hij weet precies hoe de woning opgeleverd moet worden en bespreekt deze punten met u.
Bijzondere aandacht gaat uit naar de veranderingen in uw woning en zaken die ter overname kunnen worden aangeboden aan een nieuwe huurder. 
Veranderingen die u zelf heeft aangebracht en door Destion zijn geaccepteerd, hoeft u niet weg te halen.
Als de veranderingen niet eerder door Destion beoordeeld zijn, dan beoordeelt de mutatiemedewerker of deze wel of niet alsnog door Destion overgenomen zullen worden.

 • Als Destion het niet overneemt moet u de veranderingen weghalen en de woning in oorspronkelijke staat terug brengen. Of u past de verandering zo aan dat deze wel voldoet aan de voorwaarden en mag blijven zitten, of kan worden overgedragen aan de nieuwe huurder 
 • Als de verandering wel geaccepteerd wordt en Destion neemt het over, dan kunt u er soms nog een vergoeding voor krijgen. Daarbij kijken we ook naar de afschrijvingstermijn en naar het maximum bedrag dat u heeft betaald voor de aanpassing. De toekomstige onderhoudskosten nemen we ook mee in de berekening.

De afspraken die tijdens deze voorcontrole gemaakt zijn en de overnames, worden vastgelegd op het voorcontroleformulier. Na ondertekening van het formulier krijgt u een kopie toegestuurd. De nieuwe huurder krijgt deze informatie ook zodat hij weet wat afgesproken is en wat hij nog kan verwachten.

Welke zaken kan ik aanbieden ter overname aan een volgende huurder?

Mits het in goede staat is, kunt u de volgende zaken ter overname aanbieden aan een volgende huurder: 

 • Tuinafscheiding, vijver 
 • Houten berging, garage, carport 
 • Serre, schotelantenne, zendmast
 • Buitenverlichting 
 • Zonnescherm, zonnewering, luifel 
 • Laminaat, linoleum of vinyl vloerbedekking 
 • Inbouwapparatuur in de keuken 
 • Douchecabine

Hoe maak ik afspraken over overnames met de nieuwe huurder?

De eerste kandidaat die in aanmerking komt voor uw huurwoning maakt een afspraak met u om de woning te bekijken. U kunt tijdens deze bezichtiging al aangeven wat u ter overname aanbiedt. Zodra duidelijk is dat deze kandidaat ook daadwerkelijk de nieuwe huurder wordt, kunt u pas definitieve afspraken met hem maken over zaken die u wilt overdragen. Als er nog geen nieuwe huurder bekend is als u vertrekt, dan krijgt u de mogelijkheid om eventuele overnames in de woning achter te laten. Het gevolg is wel dat u misschien later deze zaken toch nog moet verwijderen. Voor de tijd die u daarvoor nodig heeft, bent u huur verschuldigd. U krijgt maximaal 1 week de tijd hiervoor.

De overnames en de bijbehorende vergoeding is een afspraak tussen u en de nieuwe huurder. Destion adviseert, informeert en bekijkt of het volgens de spelregels verloopt. Afspraken legt u onderling vast op het overnameformulier.

Hoe verloopt de oplevering?

Hoe verloopt de eindcontrole van de woning?

Op de einddatum van de huurovereenkomst wordt de eindcontrole uitgevoerd. De mutatiemedewerker controleert daarbij of u alle afspraken die op het voorcontroleformulier zijn vastgelegd en de checklist, bent nagekomen. Bent u alle afspraken keurig nagekomen, dan leggen we dit vast op het eindcontroleformulier en draagt u de woning over aan ons. Zijn de gemaakte afspraken niet nagekomen? Dan noteren we dit ook op het eindcontroleformulier. U krijgt dan de gelegenheid de herstellingen alsnog uit te (laten) voeren. Destion maakt dan een nieuwe afspraak voor de definitieve eindcontrole met sleutelinname. Deze is maximaal zeven dagen na de datum van de eerste eindcontrole. U bent huur verschuldigd voor de extra dagen dat u de sleutel in uw bezit heeft. Blijkt dat u de afspraken dan nog niet bent nagekomen, dan neemt de mutatiemedewerker de sleutels in en laat Destion de woning op uw kosten in orde maken.

Hoe verloopt de overdracht van de woning?

De overdracht van de woning gebeurt meteen aansluitend aan de eindcontrole, in de woning zelf. De nieuwe huurder is daarbij aanwezig om de overnames nog even door te nemen. Zaken die bij de overdracht nog verder aan bod komen zijn: 

 • de overnames 
 • de opname en het doorgeven van de meterstanden 
 • de sleutelinname

Wij adviseren u een exemplaar van het overnameformulier aan de mutatiemedewerkster te overhandigen. Verder worden de meterstanden van gas, water en elektra opgenomen en ingevuld op het eindcontroleformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor het afmelden bij de energie- en waterleveranciers. Om complicaties met betalingen te voorkomen kunt u het beste binnen minimaal 2 weken voor de overdracht u afmelden bij de energieleveranciers. Een paar dagen na de eindcontrole geeft u de standen door.

Als u akkoord gaat met alles wat op het eindcontroleformulier staat, dan ondertekent u het formulier en. kan de woning overgedragen worden. Het formulier wordt met de post naar u gestuurd. U levert uw sleutels in bij de mutatiemedewerker van Destion, en de nieuwe huurder krijgt nieuwe sleutels.

Nog een tip: regel tijdig uw adreswijziging. U kunt hiervoor gebruik maken van de verhuisservice van PostNL. Zo zorgt u ervoor dat uw post na de verhuizing ook bij u terecht komt.

Ontvang ik nog een eindafrekening?

U ontvangt altijd een eindafrekening. De volgende zaken kunnen terugkomen op deze eindafrekening:

 • Te veel of te weing betaalde huur
 • Kosten volgens de eindcontrole
 • Andere openstaande rekeningen

Binnen vier weken na het inleveren van de sleutel handelen wij alles af.

Ik wil graag een andere woning van Destion

Krijg ik als huurder van Destion voorrang bij een andere woning?

Nee, u krijgt geen voorrang bij een andere woning. Wilt u voor een andere woning van Destion in aanmerking komen, dan moet u zich opnieuw inschrijven. Voor u gelden dezelfde regels als voor andere woningzoekenden die zich voor een woning van Destion inschrijven. Zie daarvoor 'Ik zoek een woning'. 

Ik huur al lange tijd een woning bij Destion, krijg ik voorrang bij een nieuwbouw seniorenwoning ?

Ja, als u ouder bent dan 65 jaar en al geruime tijd een woning huurt bij Destion, dan krijgt u voorrang bij de nieuwbouw van seniorenwoningen in uw eigen dorp. Schrijf u in als woningzoekende voordat de nieuwbouw in het aanbod komt. Op het moment dat wij adverteren met de woningen reageert u via MijnDestion. We wijzen de woning toe op basis van huurderschap. Uw achterblijvende woning komt dan vrij voor een woningzoekende. Deze voorrangsregel is bedoeld om tegemoet te komen aan de verhuisbehoefte van trouwe huurders. Ook bevordert dit de doorstroming op de woningmarkt.