Ik krijg een woning

Een spannend moment, want er gaat misschien veel veranderen. Een ander huis, een andere woonomgeving. Ook komt er veel werk op u af. Om u zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden, vertellen we hier hoe het na een toewijzing verder gaat.

Ik krijg een woning toegewezen

Wanneer kan ik de woning bezichtigen?

U krijgt van ons het telefoonnummer van de vertrekkende huurder. U maakt dan binnen enkele dagen een afspraak om de woning te bezichtigen.  De vertrekkende huurder weet dat een nieuwe huurder kan bellen voor een bezichtiging. Wanneer u belt voor een afspraak, vermeldt dan dat u de eerste kandidaat bent en dat u de woning wilt komen bezichtigen. Bij het bezichtigen van de woning is niemand van Destion aanwezig.

Waar moet ik rekening mee houden bij de bezichtiging?

U bekijkt vooral of de woning u bevalt en of de indeling en de omgeving passen bij uw situatie. U heeft van Destion vooraf informatie ontvangen over wat er nog in de woning moet gebeuren en welke zaken door Destion akkoord zijn bevonden ter overname. De vertrekkende huurder vertelt welke zaken u daarnaast eventueel nog over kunt nemen.

Hoeveel dagen bedenktijd heb ik om de woning te accepteren?

U heeft drie dagen de tijd om te beslissen. En binnen één week heeft u een gesprek bij Destion over de toewijzing van de woning. Deze tijd lijkt kort, maar voor Destion is er meestal maar één maand de tijd om alles te regelen. Als u de woning niet accepteert, kunnen we zo snel mogelijk de volgende kandidaat benaderen. Als u de woning accepteert vervalt uw inschrijving als woningzoekende.

Mag ik van een woning afzien?

Kan ik mijn reactie intrekken?

Ja, als u voor of na de bezichtiging van de woning besluit om de woning niet te nemen, dan kunt u uw reactie intrekken. Dat heeft geen gevolgen. U geeft dit per e-mail of telefonisch door aan een van de relatiemedewerkers van Destion via inschrijving@destion.nl of 088 199 00 00, toets 3.

Kan ik de woning nog weigeren?

Ja, dat kan. Maar let op: vanaf het moment dat u de woning schriftelijk heeft geaccepteerd tijdens het toewijzingsgesprek bij Destion, bent u een maand huur verschuldigd.

Wat betekent ‘niet passend’?

Wanneer u reageert op een woning en het blijkt dat uw inkomen te laag is voor de huurprijs van de betreffende woning, dan mogen we van de overheid de woning niet aan u toewijzen. Dit is dan geen weigering maar dan is de woning niet passend.

Wat moet ik aanleveren?

Inkomensverklaring

Het allerbelangrijkste is dat u ons een actuele inkomensverklaring geeft. Zonder een inkomensverklaring mogen wij de woning niet toewijzen.

Inkomensverklaring

De inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. Om een huurwoning toegewezen te krijgen mag uw gezinsinkomen niet boven de inkomensnorm uit komen.

Wanneer u actief reageert op ons huuraanbod, vraag dan direct een inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst. Dit is gratis en kan via telefoonnummer 0800 0543. Zorg dat u uw Burgerservicenummer bij de hand heeft, daar wordt om gevraagd. U ontvangt de inkomensverklaring binnen vijf werkdagen. U kunt de inkomensverklaring ook zelf downloaden via de website van de Belastingdienst. Lukt het niet om een inkomensverklaring aan te vragen of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met een van de relatiemedewerkers van Destion via inschrijving@destion.nl of 088 199 00 00, toets 3.

Let op! Op het moment dat wij u een woning aanbieden, bent u te laat met het aanvragen van een inkomensverklaring. Voorkom teleurstelling en wacht daarom niet, maar vraag uw inkomensverklaring aan, zodra u op een woning heeft gereageerd.

Wanneer moet ik alles aanleveren?

Tijdens het toewijzingsgesprek heeft u de inkomensverklaring nodig. Binnen een week nadat u bericht over een woning heeft gekregen, nodigt onze relatiemedewerker van de afdeling Mens en omgeving u op kantoor uit voor een toewijzingsgesprek.

Wat houdt een toewijzingsgesprek in?

Tijdens dit toewijzingsgesprek controleert de relatiemedewerker uw inkomensverklaring en uw identiteit. Verder vertelt de relatiemedewerker wat er bij het huren van de woning hoort, wat uw rechten en plichten zijn en wat de rechten en plichten van Destion zijn. Dus wat u van ons mag verwachten en wat we van u verwachten. De belangrijkste huurvoorwaarden worden met u doorgenomen.

Nadat alle informatie is uitgewisseld, gecontroleerd en beoordeeld, kunt u aangeven of u de woning accepteert. Als dat zo is, ondertekent u een acceptatieformulier en krijgt u aanvullende informatie mee, om thuis door te nemen.

Betaling van de huur

Wanneer moet ik de eerste huur betalen?

Dat doet u vóór het opleveren van de woning. Wanneer u de woning heeft geaccepteerd, ontvangt u een uitnodigingsbrief voor de oplevering van de woning. Daarin staat ook het definitieve huurbedrag. Dit kunt u dan meteen overmaken via de bank.

Als het bedrag niet voor de oplevering bij Destion binnen is, kan de oplevering niet plaatsvinden. Eventueel kunt u voor de oplevering pinnen in ons kantoor en ontvangt dan een betaalbewijs. De mutatiemedewerker kan vragen naar een betaalbewijs.

Hoe betaal ik de maandelijkse huur?

Er zijn drie manieren waarop u de huur kunt betalen.

Betalen via machtiging (automatische incasso)

De makkelijkste manier om de huur te betalen is via automatische incasso. U machtigt Destion om maandelijks het huurbedrag van uw bankrekening af te schrijven op een vaste dag in de maand. Tijdens het toewijzingsgesprek krijgt u het machtigingsformulier mee. Op de machtiging geeft u aan of u op de 1e, 5e of de 10e van de maand wilt betalen. Als er een aanpassing van het huurbedrag is, zoals met de jaarlijkse huurverhoging, hoeft u zelf niets te doen. U kunt op ieder moment een machtiging stopzetten.

Zelf overmaken na ontvangst van factuur

Kiest u niet voor automatische incasso? Dan ontvangt u maandelijks een factuur. U geeft zelf uw bank opdracht voor de huurbetaling. Houd er rekening mee dat het bedrag uiterlijk de 10e van de maand op onze rekening moet staan. U maakt het huurbedrag voor de 10e van de maand over op IBAN NL28 INGB 0681 4448 86. Vermeld daarbij het kenmerk van het factuurbedrag en over welke maand deze betaling gaat. Let op! Kiest u deze wijze van betalen, houdt dan rekening met de jaarlijkse huurverhoging op juli. Anders ontstaat er een betalingsachterstand. 

Via pin bij Destion

Het is mogelijk om op afspraak via de pinautomaat op het kantoor van Destion uw huur te betalen. Contante betalingen nemen we niet aan.

Overnames van de vertrekkende huurder

Moet of mag ik iets overnemen?

U bepaalt zelf of u iets wilt overnemen of niet. U bent niet verplicht iets over te nemen. U bespreekt met de vertrekkende huurder wat u eventueel wil overnemen. U regelt de overnamen dus zelf met de vertrekkende huurder. Destion speelt daar geen rol in. Ook regelt u onderling de eventuele betaling. Wij raden u aan om overnamen schriftelijk vast te leggen en door beide partijen te ondertekenen. Gebruik hiervoor het overnameformulier. Dit zorgt voor een soepele overdracht.

Waar moet ik rekening mee houden bij een overname?

Voordat u iets overneemt van de vorige huurder, is het belangrijk dat u weet wat de gevolgen zijn wanneer u weer uit de woning vertrekt. Als namelijk de volgende huurder de aanpassing niet van u overneemt, moet u deze zelf verwijderen en de eventuele gevolgschade herstellen. 

Kan ik kleine aanpassingen overnemen?

Ja, dat kan. Kleine aanpassingen kunnen eenvoudig ongedaan gemaakt worden. De vorige huurder mag ze in de woning achterlaten als u deze overneemt. U heeft dan wel de verplichting om deze aanpassingen te verwijderen of te herstellen als u weer uit de woning vertrekt. Mogelijk kunt u ze dan ook ter overname aanbieden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende zaken: 

 • Vijver, grind, worteldoek
 • Schotelantenne, zendmast 
 • Buitenverlichting 
 • Zonnescherm, zonnewering, luifel 
 • Vloerbedekking en raambekleding 
 • Inbouwapparatuur in de keuken 
 • Douchecabine

Kan ik grote aanpassingen overnemen?

Ja, dat kan. U neemt dan ook de aansprakelijkheid over. Dit betekent dat de kosten van onderhoud van de verandering, en ook het eventuele ongedaan maken van de verandering bij uw vertrek, voor uw rekening zijn. Destion sluit met u een ZAV overeenkomst af. Aan het eind van uw huurperiode bekijkt Destion opnieuw of de voorziening mag achterblijven of dat u deze alsnog moet verwijderen. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende zaken:

 • Houten berging
 • Carport
 • Garage
 • Serre

De oplevering van de woning

Wat gebeurt er bij een oplevering?

Destion maakt een afspraak met u voor de sleuteloverdracht en de oplevering van de woning. Deze vindt plaats in de woning. De vertrekkende huurder is ook aanwezig om de woning op te leveren en eventuele overnames aan u over te dragen. Dan lopen we samen door de woning zodat we zeker weten dat de afspraken goed gemaakt zijn. Daarna vertrekt de vertrekkende huurder. 

De staat van de woning wordt vastgelegd in het opleverrapport. De mutatiemedewerker maakt met u afspraken over werkzaamheden die Destion nog uit gaat voeren, als dit nodig is. U kunt overigens ook nog later, als u al in de nieuwe woning woont, reparatieverzoeken aan ons doorgeven.

Op het eindcontroleformulier worden de volgende zaken vastgelegd: 

 • de werkzaamheden die Destion nog uitvoert
 • de meterstanden van gas, water en elektra

Als u akkoord gaat dan ondertekent u het formulier en ontvangt u de sleutels. U ontvangt ter plaatse een exemplaar van dit formulier.

Wat er verder komt kijken bij de oplevering

 • Tekenen huurovereenkomst.  Na de controle van de woning wordt de huurovereenkomst getekend. Hiervan heeft u al een exemplaar ontvangen om vooraf door te lezen. U tekent de huurovereenkomst op afspraak enkele dagen na de sleuteloverdracht op kantoor. Op verzoek is het ook mogelijk om de huurovereenkomst direct na de sleuteloverdracht in de woning te tekenen.
 • Ondertekenen machtiging voor de huurbetaling.  De mutatiemedewerker vraagt u de machtiging voor de maandelijkse huurbetaling te tekenen. Dat is niet verplicht, maar wel het makkelijkst.
 • Overdracht sleutels. U krijg de sleutels van uw woning. Onze timmerman maakt op korte termijn een afspraak met u om de cilinders te wisselen. U krijgt dan nieuwe sloten met de bijbehorende sleutels. De cilinders van de buitendeuren zijn meestal gelijksluitend. Dat betekent dat u voor alle afsluitbare buitendeuren dezelfde sleutel gebruikt. Ook onze installateur maakt met u een afspraak voor controle van de installatie in de woning.
 • U krijgt een woonmapje met informatie.

Moet ik voor de verhuizing nog iets regelen?

Zijn er instanties waar ik de verhuizing aan door moet geven?

Ja, in ieder geval aan de gemeente waarin u komt te wonen. Na ingang van de huurovereenkomst geeft u binnen vijf dagen uw nieuwe adres door aan de gemeente. Schrijft u zich te laat in? Dan kan dit gevolgen hebben voor het verkrijgen van uw huurtoeslag.  Of er meer instanties zijn die u moet informeren, hangt van uw persoonlijke situatie af. 

Krijg ik automatisch huurtoeslag? 

Nee, u vraagt zelf huurtoeslag aan. Dit regelt u via de website van de Belastingdienst > Toeslagen of via 0800-0543. 

Kan ik mijn energieleveranciers kiezen? 

Ja, u kiest uw eigen elektra- en gasleverancier. Geef op tijd uw verhuizing door aan uw huidige energieleverancier en aan WML voor het water. Deze bedrijven vragen u vervolgens om de meterstanden. Dat geeft u door op de dag van de sleuteloverdracht.