Ik zoek een woning

U bent op zoek naar een huurwoning of een voordelige koopwoning? Dan bent u bij Destion aan het juiste adres! Kijk op onze homepage voor het actuele huur- en koopaanbod. Op deze pagina vindt u veel voorkomende vragen over het huren of kopen van een woning bij Destion. Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan eens op de pagina Klantenservice of neem contact met ons op.

Ik wil me inschrijven

Hoe kan ik me inschrijven bij Destion?

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier op deze website. De inschrijving is kosteloos. Klik hier om direct in te schrijven.

De inschrijving bestaat uit een aantal stappen. Bij iedere stap vragen we gegevens die nodig zijn om voor een woning in aanmerking te komen. Vul alle gegevens daarom zorgvuldig in. Als de inschrijving klaar is en u die verzonden heeft, krijgt u een mailbevestiging met de volgende informatie:

 • de bevestiging dat uw inschrijving verwerkt is
 • het inschrijfnummer en wachtwoord waarmee u in kunt loggen op MijnDestion.

U bent dan definitief ingeschreven en kunt vanaf dat moment:

 • reageren op het woningaanbod van Destion
 • in MijnDestion uw gegevens aanpassen als die veranderen
 • in MijnDestion kijken op welke plaats u geëindigd bent als u op een woning heeft gereageerd.

U heeft geen internet? Destion helpt u graag met uw inschrijving. Neem contact op via 088 199 00 00, toets 3. Onze relatiemedewerkers Klant en Maatschappij helpen u en leggen u uit hoe u toch op het woningaanbod kunt reageren.

Wie mag zich inschrijven bij Destion?

Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich inschrijven bij Destion.

Sta ik nog ingeschreven?

Stuur een mail aan inschrijving@destion.nl of bel 088 199 00 00, toets 3. Als u uw voorletters, achternaam, geboortedatum en adres vermeld, dan kijken we dit voor u na. Mocht u zich per ongeluk twee keer inschrijven, dan  blijft de oudste inschrijfdatum gelden en laten we u dat weten.

Hoe lang is mijn inschrijving geldig?

Uw inschrijving is geldig tot het moment van herinschrijving. Destion vraagt u jaarlijks in het najaar via mail of u ingeschreven wilt blijven. Als u dat wilt, dan wordt uw inschrijving weer met een jaar verlengd. Reageert u niet op deze oproep dan vervalt uw inschrijving.

Ik wil reageren op een woning

Kan ik meteen reageren als ik ingeschreven ben?

Ja, u ontvangt samen met de bevestigingsmail van het inschrijven een link waarmee u met uw e-mailadres en wachtwoord kunt inloggen op MijnDestion. Daar treft u het woningaanbod aan en kunt u direct reageren.

Ik sta al langer ingeschreven, hoe reageer ik op een woning?

Dit kan via MijnDestion. Heeft u zich nog niet aangemeld voor MijnDestion? Stuur ons dan een mail via inschrijving@destion.nl. U krijgt dan van ons een e-mailbericht waarmee u zich kunt aanmelden. In MijnDestion treft u het huurwoningaanbod aan en kunt u direct reageren.

Waarom wordt er om een inkomensverklaring gevraagd?

Destion moet namelijk bij de toewijzing rekening houden met uw huishoudgrootte en het verzamelinkomen. Vraag daarom een actuele inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst op het moment dat u reageert op een woning. Dit kan via 0800 - 0543 (gratis). U kunt de inkomensverklaring ook zelf downloaden via de website van de Belastingdienst.

Ik ben 55 jaar of ouder, krijg ik voorrang op een woning?

Ja, u krijgt voorrang op bestaande seniorenwoningen na de 65 plussers. Senioren van 65 jaar en ouder krijgen dus eerst voorrang. Uw leeftijd wordt meegenomen bij de selectie zodra u reageeert op een seniorenwoning via MijnDestion.

Ik ben alleenstaand, kom ik in aanmerking voor een gezinswoning?

Ja, behalve voor de gezinswoningen op een hoek of aan het eind van een blok. Dit zijn ook twee-onder-een-kapwoningen. Die wijzen we met voorrang toe aan twee- en meerpersoonshuishoudens.

Ik wil graag een andere woning van Destion

Krijg ik als huurder van Destion voorrang bij een andere woning?

Nee, u krijgt geen voorrang bij een andere woning. Wilt u voor een andere woning van Destion in aanmerking komen, dan moet u zich opnieuw inschrijven. Voor u gelden dezelfde regels als voor andere woningzoekenden die zich voor een woning van Destion inschrijven. Zie daarvoor 'Ik zoek een woning'. 

Ik huur al lange tijd een woning bij Destion, krijg ik voorrang bij een nieuwbouw seniorenwoning ?

Ja, als u ouder bent dan 65 jaar en al geruime tijd een woning huurt bij Destion, dan krijgt u voorrang bij de nieuwbouw van seniorenwoningen in uw eigen dorp. Schrijf u in als woningzoekende voordat de nieuwbouw in het aanbod komt. Op het moment dat wij adverteren met de woningen reageert u via MijnDestion. We wijzen de woning toe op basis van huurderschap. Uw achterblijvende woning komt dan vrij voor een woningzoekende. Deze voorrangsregel is bedoeld om tegemoet te komen aan de verhuisbehoefte van trouwe huurders. Ook bevordert dit de doorstroming op de woningmarkt.

Kan ik met mijn inkomen huren?

Hoe weet ik op welke woning ik kan reageren met mijn inkomen?

Vanaf 1 januari 2016 moeten wij onze woningen 'passend toewijzen'. Passend toewijzen wil zeggen: de huurprijs van de woning moet passen bij het inkomen van de nieuwe huurder. De overheid wil met deze maatregel uit de nieuwe woningwet voorkomen dat huurders met een te laag inkomen een te hoge huurprijs betalen.

Daarom heeft de overheid besloten dat huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens niet meer op alle woningen kunnen reageren.

In onderstaande tabel ziet u welke woning passend is.

Wanneer is mijn inkomen te hoog voor een huurwoning?

Als uw inkomen hoger is dan € 39.055 (prijspeil 2020) mogen wij u geen sociale huurwoningen toewijzen. Voor 20% van de vrijkomende woningen mogen we jaarlijks een uitzondering maken.

 • 10% wijzen we toe aan huishoudens met een inkomen tussen € 39.055 en € 43.574 (prijspeil 2020)
 • 10% zetten we in voor mensen met een inkomen tot maximaal € 49.944 (prijspeil 2020)

Voor onze eigen huurders, die een betaalbare woning achterlaten, geldt deze bovengrens niet.

Mijn inkomen is blijkbaar te hoog voor een huurwoning, wat nu?

Huishoudens met meer inkomen dan € 39.055 (prijspeil 2020) kunnen reageren op woningen met een huurprijs hoger dan € 737,14. Deze woningen hebben we nauwelijks en komen maar af en toe in het huuraanbod. Een goed alternatief is ons koopaanbod. Er zijn koopconstructies (kopen met korting) mogelijk waardoor dit voor u wellicht ook een optie is.

Ik wil mijn gegevens wijzigen

Ik wil me uitschrijven

Dat kan, laat het ons dan weten. U kunt via MijnDestion inloggen en u uitschrijven als woningzoekende door op 'Uitschrijven' te klikken.

Ik wil iets in mijn inschrijving aanpassen

Verandert er iets in uw situatie, uw gegevens of woonwensen? U kunt dan via MijnDestion inloggen en uw gegevens aanpassen. Ga naar 'Inschrijving' en klik op 'wijzigen' bij ‘Mijn gegevens’. Wanneer u zorgt voor de juiste en actuele gegevens van uw inschrijving, dan kan een eventuele toewijzing van een woning vlot verlopen. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat Destion over de juiste gegevens beschikt. Op ieder moment kunt u in MijnDestion uw gegevens aanpassen.

Belang van actuele gegevens

Bij het toewijzen van een huurwoning kan bijvoorbeeld de samenstelling van uw huishouden van belang zijn. Of bijvoorbeeld bij de kandidatenselectie voor een seniorenwoning krijgen mensen van 65 jaar of ouder voorrang. Als deze gegevens niet blijken te kloppen, dan kan dat gevolgen hebben voor de toewijzing van de woning.

We zijn niet meer samen op zoek naar een woning

U heeft zich samen met een partner ingeschreven maar bent niet meer samen op zoek naar woonruimte. Dan kunt u uw inschrijving laten splitsen.

Als u ieder apart bij Destion ingeschreven wilt blijven, moet de persoon die om splitsing vraagt, zich binnen vier weken opnieuw inschrijven bij Destion.

Bij splitsing houdt ieder zijn persoonlijke inschrijfduur. Om uw inschrijving te splitsen neemt u contact op met inschrijving@destion.nl of 088 199 00 00, toets 3.

Op welke plaats ben ik geëindigd voor een huurwoning?

Ik heb gereageerd op een woning, op welke plaats sta ik?

In MijnDestion kunt u zien op welke plaats u geëindigd bent in de totale lijst van reacties, als u op een woning gereageerd heeft. U ziet ook hoeveel kandidaten gereageerd hebben op dezelfde woning. Ga daarvoor in MijnDestion naar ‘Plaats en aanbod'.

Op welke plaats u komt te staan hangt af van uw inschrijfduur en de inschrijfduur van andere woningzoekenden die op dezelfde woning reageren. Dit verschilt dus per woning omdat er andere woningzoekenden per woning kunnen reageren. Aan het aantal reacties kunt u wel zien hoe gewild een woning bijvoorbeeld is. Dat kan afhangen van de plaats, het dorp, van de woning en van de soort woning.

Hoe lang is de wachttijd bij Destion?

Uw wachttijd voor een huurwoning hangt onder meer af van hoe breed u zoekt. Wanneer u bijvoorbeeld kiest voor één woonplaats en een woningtype waar veel vraag naar is dan kan de wachttijd lang zijn. Als u ook zoekt in plaatsen waar woningen sneller beschikbaar komen of voor bepaalde woningtypen, dan kan de wachttijd korter zijn.
In MijnDestion en via Verantwoording toewijzing vindt u een overzicht van alle woningen die Destion het afgelopen half jaar toegewezen heeft. U krijgt met dat overzicht een beeld hoe lang de kandidaat aan wie de woning is toegewezen, ingeschreven heeft gestaan.

Wat betekent inschrijfduur?

Uw datum van inschrijving tot het moment van reageren is uw inschrijfduur. De inschrijfduur bepaalt of u voor een woning in aanmerking komt. Wie bij het reageren op een woning het langste ingeschreven staat, komt als eerste in aanmerking.

Kom ik in aanmerking voor urgentie?

Ik zoek met spoed een woning, kan ik voorrang krijgen?

Nee, Destion wijst geen woning met voorrang toe. De toewijzing vindt plaats op basis van inschrijfduur. We maken alleen een uitzondering als u een verhuisadvies heeft op basis van een medische woonindicatie of bemiddeld bent binnen de regionale afspraken voor beschermd thuis.

Wanneer krijg ik een verhuisadvies op basis van medische woonindicatie?

Als  u plotseling een woonprobleem heeft door gezondheidsproblemen of als gevolg van een medische aandoening, dan kunt u een medische woonindicatie met een verhuisadvies aanvragen. Bekijk hieronder de voorwaarden voor een medische woonindicatie.

 • Er is binnen drie maanden andere woonruimte nodig.
 • Er is sprake van gezondheidsproblemen als gevolg van een medische aandoening.
 • De huidige woning is niet geschikt of niet geschikt te maken om het probleem waarin het
  huishouden verkeert, te verhelpen.
 • Er bestaat een relatie tussen het probleem en de huidige huisvestingssituatie en kan alleen of
  mede worden opgelost door een andere woning.
 • Het probleem is in het werkgebied van de corporatie ontstaan en kan alleen hier worden
  opgelost

Hoe verloopt het traject van medische woonindicatie en verhuisadvies?

U neemt contact op met een van de relatiemedewerkers van onze afdeling Wonen. Op basis van uw persoonlijke situatie adviseren ze of u een medische woonindicatie kunt aanvragen bij uw gemeente (afdeling WMO) of bij een gespecialiseerd indicatiebureau zoals de MO-zaak. In het laatste geval zijn er ook kosten (ongeveer € 140) aan verbonden. Met een van deze partijen maakt u afspraken over hoe de indicatie tot stand komt: u gaat daar heen of ze komen bij u langs. Hieruit rolt een advies. Dit advies varieert van aanpassingen in uw huidige woning tot een verhuisadvies. Wanneer u een medische woonindicatie met verhuisadvies heeft en u als woningzoekende ingeschreven staat, krijgt u bij Destion de urgentiestatus. De eerstvolgende passende woning wijzen we vervolgens aan u toe.

Hoe verloopt het traject van beschermd thuis?

De zorgorganisatie waarvan u begeleiding ontvangt kan u hiervoor aanmelden. Zij kennen de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Een regionale toetsingscommissie koppelt bewoners aan een woningcorporatie.

Kan ik met een medische woonindicatie of aanmelding beschermd thuis een woning weigeren?

Nee, bij een medische woonindicatie met verhuisadvies of koppeling beschemd thuis gaat het namelijk om het oplossen van het probleem rond uw woonsituatie en niet om het krijgen van de meest gewenste woning. Weigert u een passend aanbod, dan vervalt het advies en uw medische woonindicatie of uw koppeling aan ons. U kunt dan wel als iedere andere woningzoekende op het aanbod blijven reageren.

Zijn er nog huurwoningen van andere verhuurders in Noord-Limburg?

De woningcorporaties in Noord-Limburg

Wij verhuren als corporatie woningen in de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen. Er zijn nog twee andere woningcorporaties in deze regio. Mooiland, die sociale huurwoningen verhuurt in Gennep en Woonzorg Nederland in Mook. Niet iedere woningcorporatie heeft dezelfde regels en mogelijkheden. Op de websites van de woningcorporaties vindt u meer informatie over het huuraanbod en de regels.

Andere verhuurders

In de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep of Bergen zijn ook nog commerciële aanbieders van huurwoningen:

 • Smedema Makelaars & Taxateurs
 • Hestia Makelaars & taxateurs
 • Amak Makelaardij
 • Lieberwirth Makelaardij BV
 • Grand Relocation
 • Makelaardij Twan Poels 
 • Peelrand Makelaardij
 • Unicum Makelaardij
 • ACM Vastgoed Management 

Destion is niet verantwoordelijk voor het aanbod en de informatie van andere verhuurders of corporaties.

Kan ik mijn woning ruilen?

Kan ik ruilen met een andere woning?

Ja, woningruil is mogelijk. Wel zijn er voorwaarden aan verbonden. Om wat voor soort woningruil het ook gaat, er is altijd toestemming nodig van Destion en eventuele andere verhuurder(s). Destion werkt mee met de volgende vormen van woningruil:

 • Binnen het woningbezit van Destion van een huurwoning naar een huurwoning
 • Tussen een huurwoning van Destion en een huurwoning van een andere verhuurder
 • Ook de woningen die voor verkoop zijn aangemerkt, komen in aanmerking voor woningruil. De ruilkandidaat moet dan wel de woning kopen. Via deze website kunt u op zoek naar een andere ruilwoning. Uw aanvraag blijft een half jaar op onze website staan en kunt u daarna verlengen. Aanmelden ruilwoning 

Ik heb iemand gevonden om mee te ruilen. Wat moet ik nu doen?

Als u al iemand gevonden heeft die met u van woning wil ruilen, dan kunt u dit aanvragen via dit Woningruilformulier. Binnen vier weken nadat de complete aanvraag is ingediend krijgt u van ons schriftelijk bericht of wij akkoord gaan met de aangevraagde woningruil.

Met welke woningen kan ik niet ruilen?

U kunt niet ruilen met huurders van de volgende woningen: 

 • seniorenwoningen, behalve als u 55 jaar of ouder bent
 • woningen waarvan bekend is dat ze, op termijn, worden gesloopt 
 • woonwagens en standplaatsen 
 • woningen waarvan de huurder op basis van een tijdelijke huurovereenkomst woont of waarbij aanvullende voorwaarden zijn gesteld.


Heeft u een woning met een door de gemeente gefinancierde medische aanpassing, of kunt u ruilen met een woning met medische aanpassing? Dan heeft u naast onze toestemming ook toestemming van de gemeente nodig. 

Door (lichamelijke) beperkingen kan ik niet meer in mijn woning wonen. Wat moet ik nu doen?

Er zijn dan twee mogelijkheden:

 1. Aanpassingen in de woning waardoor u in de woning kunt blijven wonen. Als u denkt dat er, vanwege medische problemen, aanpassingen in uw woning nodig zijn, dan kunt u bij uw gemeente vragen of u in aanmerking komt voor vergoeding via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U hoort dan welke aanpassingen voor een vergoeding in aanmerking komen en welke niet. Neem hierover contact op met uw gemeente. De kosten voor algemeen gebruikelijke voorzieningen, denk aan eenvoudige wandbeugels of een douchestoel, zijn voor uw eigen rekening. Voor de aanvraag zijn uw persoonlijke gegevens nodig en soms ook uw inkomensgegevens. De gemeente of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)beoordeelt de aanvraag volgens vaste richtlijnen. Als de aanvraag toegekend wordt. Dan wordt er een beschikking afgegeven en kan Destion aan de slag.

  Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met:
  - Gemeente Mook en Middelaar: Loket Zorg en Inkomen 024-6969126  
  - Gemeente Gennep: Loket WMO 0485-494200 
  - Gemeente Bergen: Loket WMO 0485-348322 of 0485-348386

 2. Uw huidige woning is niet meer geschikt te maken. Bijvoorbeeld u als u in een rolstoel terecht komt en uw appartementencomplex beschikt niet over een lift. In dat geval kan er sprake zijn van medische woonindicatie. Op basis van deze indicatie kunt u in aanmerking komen voor een verhuisadvies.

Woning kopen bij Destion

Welke koopwoningen heeft Destion?

Destion verkoopt alleen gezinswoningen. De reden hiervoor is dat er minder vraag is naar gezinswoningen en meer vraag naar seniorenwoningen. Een groot deel van onze gezinswoningen is te goed voor sloop of voor een ingrijpende renovatie. Daarom gaan we juist deze woningen verkopen. De toekomstige koper hoeft bij deze woningen voorlopig geen omvangrijk groot onderhoud te verwachten. De verkoopprijzen van de woningen van Destion zijn gebaseerd op de taxatiewaarde. De prijs en kwaliteit van de woning zijn goed in verhouding met elkaar.

De woningen die voor verkoop in aanmerking komen

De woningen die voor verkoop in aanmerking komen, de verkoopvoorraad, zijn:

 • alle woningen die voor 1961 zijn gebouwd 
 • alle woningen waarvan in hetzelfde blok eerder al een woning is verkocht 
 • bijna alle gezinsrijtjeswoningen met minimaal drie slaapkamers die tussen 1970 en 1985 zijn gebouwd

Zijn er extra voordelen als ik mijn huurwoning van Destion wil kopen?

Als u als huurder van Destion uw woning koopt, krijgt u een korting op de verkoopprijs. Dit geldt ook voor huurders van de voorgaande corporaties De Vuurkuul en Wonen Maasduinen of Cosmas & Damianus.

1. Er is een basiskorting voor ieder jaar dat u aaneengesloten huurder was. Deze wordt als volgt berekend:

 • Basiskorting huurderschap 3–10 jaar € 500 
 • Basiskorting huurderschap 11-20 jaar € 750 
 • Basiskorting huurderschap vanaf 21 jaar € 1.000 

2. Daarbij komt een korting per jaar huurderschap van € 250

 • Rekenvoorbeeld
  U bent 14 jaar aaneengesloten huurder. Uw korting is dan: € 4.250.
  Uw basiskorting is € 750. Daarbij komt 14 x € 250 = € 3.500. Samen bedraagt dit € 4.250. 

 Lees meer over de voorwaarden

Hoe gaat het koopproces als ik mijn huurwoning wil kopen?

Destion heeft ongeveer nog 330 huurwoningen aangemerkt als koopwoning. Bij een huurwoning heeft u het eerste recht op koop. Als u uw woning wilt kopen dan doorloopt u de volgende stappen:

 • Stap 1 Is mijn huurwoning te koop? 
  U kunt een aankoopverzoek indienen of eerst vrijblijvend contact opnemen met onze verkoopmedewerker. U kunt haar bereiken via post@destion.nl of 088 199 00 00 toets 3.

 • Stap 2 Krijg ik hulp bij het koopproces?
  Als u wilt kan onze verkoopmedewerker u begeleiden bij het koopproces. Zij helpt u vanaf het moment dat u het aankoopverzoek indient tot en met de overdracht bij de notaris. U kunt haar bereiken via post@destion.nl of 088 199 00 00 toets 3. 

 • Stap 3 Wat is de koopprijs?
  U dient een aanvraag in voor de taxatie. De taxatie kost € 100. Aan de hand van de taxatie wordt de koopprijs bepaald. Gaat u over tot aankoop van de woning, dan wordt het bedrag van het aankoopverzoek in mindering gebracht bij de verkoopprijs.

 • Stap 4 Informatie over de woning
  Na de taxatie ontvangt u de volgende informatie:
  - taxatierapport met de koopprijs
  - berekening van uw huurderskorting op de verkoopprijs
  - overzicht van de koopconstructies

 • Stap 5 Twee maanden beslistermijn 
  Na ontvangst van de informatie heeft u vervolgens twee maanden de tijd om te beslissen of u de woning wilt kopen. In die periode heeft u de tijd om de financiering van de woning te regelen. Zodra de financiering rond is, kan de koop worden afgerond en maakt onze verkoopmedewerker met u een afspraak voor de overdracht bij de notaris. 

 • Stap 6 Eigendomsoverdracht
  Voor de eigendomsoverdracht gaat u naar de notaris die Destion kiest. Hier is ook onze verkoopmedewerker bij. Bij de notaris ondertekent u de transportakte. Ook zet u uw handtekening onder de hypotheekakte waarin de afspraken met de geldverstrekker vastliggen. De kosten voor het kadastraal inmeten van het perceel van € 615 wordt bij de koper in rekening gebracht via de notaris.  

  Dan bent u juridisch eigenaar!

Ik heb interesse in een koopwoning maar ben geen huurder

Ook als niet-huurder kunt u een woning bij Destion kopen. U kunt zich vrijblijvend inschrijven via onze site, klik hier voor het inschrijfformulier. Als u op dat formulier aangeeft dat u het koopaanbod wilt ontvangen, dan krijgt u mail zodra er een koopwoning in het aanbod komt. De geïnteresseerde die als eerste op een koopwoning reageert, komt ook als eerste in aanmerking.

Belangrijke informatie:

 • Zorg dat u, vóórdat u een huis bezichtigt, al een keer een oriënterend gesprek met een hypotheekadviseur hebt gehad. Dan weet u wat uw financiële mogelijkheden zijn, welke documenten u allemaal op orde moet hebben en wat u kunt voorbereiden.
 • Alleen degene die als eerst gereageerd heeft op het koopaanbod benaderen we voor een bezichtiging. Wanneer deze persoon de woning niet koopt, nemen we contact op met de volgende kandidaat in de selectie. In MijnDestion ziet u op welke plaats u bent geëindigd in de selectie.
 • Uiterlijk 1 week na de bezichtiging moet de kandidaat-koper Destion laten weten of hij/zij de woning koopt en of hij/zij kiest voor regulier of de Slimmer Kopen(R)variant.
 • Na het ondertekenen van de koopovereenkomst heeft de koper maximaal 2 maanden de tijd om de financiering te regelen, waarna de overdracht plaatsvindt bij de notaris. Destion kiest deze notaris.
 • Voor de eigendomsoverdracht gaat u naar de notaris. Hier is ook onze verkoopmedewerker bij. Bij de notaris ondertekent u de transportakte. Ook zet u uw handtekening onder de hypotheekakte waarin de afspraken met de geldverstrekker vastliggen. De kosten voor het kadastraal inmeten van het perceel van € 615 wordt bij de koper in rekening gebracht via de notaris.  

Wilt u eerst meer informatie neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze verkoopmedewerker. Met haar kunt u een afspraak maken voor het bezichtigen van een woning. Ook verzorgt zij de begeleiding tijdens het hele koopproces. Neem contact met ons op via post@destion.nl of 088 199 00 00, toets 3. 

Gunstige koopvormen 

 • De regeling van Slimmer Kopen® 
  U bepaalt als koper zelf het percentage voor de mindering op de koopprijs: 20, 25 of 30%. Dit heet Slimmer Kopen®. Bij deze koopvorm kunt u een lagere hypotheek nemen. 

  Er zijn twee voorwaarden bij Slimmer Kopen®:
  - wanneer u de woning ooit verkoopt dan biedt u deze eerst aan Destion aan. Destion heeft het eerste terugkooprecht.
  - bij verkoop van de woning deelt u de winst of het verlies met Destion. Het bedrag van de winst of het verlies is afhankelijk van het percentage waar u bij de aankoop voor heeft gekozen. Maakt u winst bij de verkoop, dan krijgt Destion het percentage van de winst. Verkoopt u het huis met verlies, dan is dat percentage van het verlies ook voor rekening van Destion.
  Lees meer over Slimmer Kopen

 • Kopen zonder korting
  Is de koopprijs voor u geen probleem en kunt u die financieren, dan hoeft u geen gebruik te maken van een kortingsregeling. We noemen kopen zonder korting reguliere koop. 

 • Van gemeenten: de starterslening 
  Gemeenten vinden het belangrijk dat starters een kans hebben op de koopwoningmarkt. Hiervoor stellen zij geld beschikbaar in een fonds. Met de Startersregeling kan een starter net dat extra bedrag lenen dat nodig is om een woning te kunnen kopen. 

  Denkt u in aanmerking te komen voor een Startersregeling, neem dan contact op met uw gemeente. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Meer informatie over startersleningen vindt u op de website van de Rijksoverheid.