Incassoprocedure aangepast

Destion heeft per 1 september haar incassoprocedure aangepast. Uitgangspunten zijn dat we de huurder willen helpen te voorkomen een huurschuld op te bouwen én en de ontstane huurschuld beperkt te houden. Dit doen we door de huurder er zo snel mogelijk op te wijzen wat de gevolgen zijn van een huurachterstand. Samen met de huurder denken we dan na over wat de mogelijkheden zijn om de ontstane huurschuld af te lossen. 

De administratiekosten van tien euro per te late betaling van de huur hebben we laten vervallen. We trekken eerder aan de bel om te voorkomen dat betalingsproblemen verder oplopen. We gaan dus strenger om met late betalers, en schakelen direct een deurwaarder in wanneer betaling van de huur uitblijft.