Laatste sloop drive-in

Precies vijftig jaar nadat de laatste woningen van het project van 140 woningen in Nieuw Bergen werd opgeleverd, is de laatste zogenaamde drive-in woning gesloopt. Hiermee is een stukje geschiedenis van Nieuw Bergen verleden tijd.

Nadat de gemeenteraad van Bergen in 1955 had besloten om een nieuwe woongebied te gaan stichten aan de oostzijde van de Rijksweg, ontstond op 9 juli 1963 de woonkern met de officiële naam: Nieuw Bergen. Er moest volop worden gebouwd om de nieuwe inwoners te huisvesten. Een belangrijk bouwproject was de ontwikkeling van 140 woningen rondom de nog nieuw te bouwen mavo en openbare school. Het project was voor die tijd een vooruitstrevend project.

Anderhalve woning per dag!

Door Aannemingsmaatschappij Bruns & Bonke uit Venlo, werden de 140 woningen voor woningvereniging Cosmas en Damianus (nu Destion) in zeer korte tijd van slechts 210 werkbare dagen gebouwd. Anderhalve woning per dag! Een knappe prestatie, maar helaas was dat ook te zien aan de kwaliteit van de woningen. Al snel bleken de kozijnen, daken en vooral ook het metselwerk van de gevels, erg slecht te zijn en moest vroegtijdig begonnen worden met de vernieuwing van de woningen, maar ook de sloop van de zogenaamde 55 drive-in woningen.


De oorspronkelijke drive-inwoningen aan de Van Bijlandtstraat

Slechte reputatie

Deze drive-in woningen hadden niet alleen al snel een slechte reputatie, maar waren ook erg gebruiksonvriendelijk. Door de anonieme bewoning die door het wonen op de eerste verdieping mogelijk was, ontstonden er ongewenste en zelfs veel criminele situaties, welke een wissel trokken op het woongenot in de wijk. In 1994 werd met een vorm van gevelvernieuwing geprobeerd de woningen een nieuwe toekomst te geven, maar ondanks deze investering bleek al snel dat dit onmogelijk was. Zelfs het veranderen van de naam van de Van Bijlandtstraat – welke in de volksmond ‘Bijstandstraat’ werd genoemd – in Van Meerlaerstraat, mocht niet baten.

Transformatie Kasteelherenbuurt

Met het leegkomen van de mavo en de openbare basisschool ontstond in 2004 de mogelijkheid de hele wijk te transformeren naar een vriendelijke wijk. Ingegeven door de straatnamen, ontstond al snel het idee de toekomstige bouwstijl van de wijk daaraan te verbinden. Hiermee ontstond de Kasteelherenbuurt. Na de sloop werden 2005 de eerste 56 nieuwe woningen gebouwd. Daarmee ontstond de mogelijkheid om huurders daarnaar toe te verhuizen en ruimte om de eerste 39 drive-in woningen aan de Van Meerlaerstraat en de Van Straelenstraat te slopen.
Op de eerste locatie werden direct vier keer vier seniorenwoningen gebouwd, aan de Van Straelenstraat zijn in 2014 acht twee-onder-een-kap woningen gebouwd. In 2014 werden de tien drive-in woningen aan de Keulerstraat gesloopt en ook daar werden zes seniorenwoningen en twee kleine gezinswoningen terug gebouwd.


Sloop van de allerlaatste drive-in woning in Nieuw Bergen

Als laatste is nu het woonblok van zes drive-in woningen aan de Baron de Liedelstraat gesloopt. Hier komen nu vier seniorenwoningen en daarmee is de Kasteelherenbuurt eindelijk klaar. Daar waar de 55 drive-in woningen stonden zijn dus 36 woningen teruggebouwd, tien voor gezinnen en 26 voor senioren.