Corporaties helpen particulieren

Acht woningcorporaties in Limburg, waaronder Destion, gaan particuliere woningeigenaren die hun woning al lang te koop en leeg hebben staan, helpen bij het tijdelijk verhuren van deze woning aan statushouders. Zij werken hierbij samen met gemeenten en de Provincie Limburg.

Met dit zogenaamde ontzorgingsarrangement nemen we als corporatie een aantal zaken uit handen van de woningeigenaar. Zo helpen we bij het opstellen van het huurcontract en nemen wij de verhuur en het beheer van de woning voor onze rekening. De verhuurder ontvangt € 500 tot € 575 per maand aan huurinkomsten. En betaalt op zijn beurt maximaal € 55 per maand aan ons voor de bewezen diensten.

Lokale kracht

Woningcorporaties, gemeenten en provincie hebben ieder op een eigen manier een belangrijke rol bij de huisvesting van het groeiende aantal statushouders dat Nederland op dit moment telt. Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning voor minimaal vijf jaar hebben gekregen en daarmee recht hebben op huisvesting in Nederland. Daarbij moet ook gezocht worden naar creatieve oplossingen, die in deze tijdelijke piek voorzien. Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg: “We zien dit vooral als een initiatief dat lokaal en op kleine schaal heel goed kan werken. De vraag naar huisvesting van statushouders is nu flink. Het is echter ook belangrijk dat deze mensen zo snel mogelijk deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dan is een leegstaande woning her en der uitermate geschikt. Bovendien is het zonde om woningen zomaar leeg te laten staan. En zo brengt het de particuliere woningeigenaar ook nog wat op.”  

Op een aantal plekken in Limburg is al een eerste aanzet gedaan richting de uitvoering van het ontzorgingsarrangement. Diverse dorpsraden werken met gemeenten samen op dit terrein. En de gemeente Bergen heeft in samenwerking met Destion vijftig particuliere woningverkopers actief benaderd met het arrangement. Hier lopen met zes eigenaren inmiddels concrete gesprekken over de verhuur van hun woning aan statushouders.

Leegstandswet

De woningen worden verhuurd op basis van de leegstandswet. Dat betekent dat de eigenaar bij verkoop van zijn woning de huurovereenkomst mag opzeggen. De huurder kan gedurende de huurperiode inschrijftijd opbouwen bij de corporaties om zo via de reguliere weg in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Indien de huurder bij verkoop van de woning nog onvoldoende inschrijftijd heeft opgebouwd, bieden de corporaties een helpende hand bij het vinden van een woning.

Particulieren die interesse hebben in het verhuren van hun leegstaande woning kunnen zich melden bij hun gemeente.

Acht woningcorporaties in