Medisch huisvestingsprobleem

Heeft u plotseling een ernstig medisch huisvestingsprobleem dat alleen kan worden opgelost met andere woonruimte, dan kunt u een advies vragen voor een medische woonindicatie.

Hoe verloopt het traject van medische woonindicatie en verhuisadvies?

U neemt contact op met een van de relatiemedewerkers van onze afdeling Wonen. Op basis van uw persoonlijke situatie adviseren ze of u een medische woonindicatie kunt aanvragen bij uw gemeente (afdeling WMO).
Met deze partij maakt u een afspraak over hoe de indicatie tot stand komt: u gaat daar heen of ze komen bij u langs. Hieruit rolt een advies. Dit advies varieert van aanpassingen in uw huidige woning tot een verhuisadvies.
Wanneer u een medische woonindicatie met verhuisadvies heeft en u als woningzoekende ingeschreven staat, krijgt u bij Destion de urgentiestatus. De eerstvolgende passende woning wijzen we vervolgens aan u toe.