Nieuw lid Huurdersraad Molenhoek

Vanaf 2019 vertegenwoordigt Ingrid Hendrix de huurders van Molenhoek in Huurdersraad Destion. Bij de kerstborrel hebben we afscheid genomen van trouw lid en voorzitter Henk Rutjes.

In augustus hebben we een oproep gedaan voor kandidaten voor de Huurdersraad in Ven-Zelderheide, Afferden en Molenhoek. Voor Ven-Zelderheide en Afferden hebben zich helaas geen kandidaten gemeld. We zijn blij dat we in Molenhoek met de kandidaatstelling van Ingrid weer een dame mogen verwelkomen in de Huurdersraad. De huurders van Molenhoek ontvangen hierover een brief in de week van 14 januari.

Wim Wijnhofen nieuwe voorzitter

Met het afscheid van Henk Rutjes kwam ook de functie van voorzitter vrij. Wim Wijnhofen bleek als vicevoorzitter de logische opvolger en is unaniem benoemd tot nieuwe voorzitter in de laatste vergadering van 2018.

Wat doet een Huurdersraadslid?

De Huurdersraad heeft inspraak over onderwerpen die het algemene belang van huurders aangaan. Over de beleidsplannen en de jaarlijkse begroting hebben we als raad een adviserende rol. Ook praten we jaarlijks met Destion en de gemeente Mook en Middelaar over de prestatieafspraken in de gemeente.

De Huurdersraad is er ook om aan de bel te trekken als er iets structureel mis dreigt te gaan en om advies te geven over zaken die opvallen. Uit ervaring weten we dat huurders ook wel eens met hun individuele belang naar een dorpsgenoot gaan die lid is. Als Huurderraad luisteren we daar zeker naar en nemen onderwerpen ook mee in de vergaderingen. Maar de Huurdersraad bemiddelt niet in kwesties tussen Destion en huurders of woningzoekenden. Daar zijn klachtenprocedures voor.

   

 Afscheid Henk Rutjes