Prestatieafspraken 2022 met gemeente Mook en Middelaar

Destion, Huurdersraad Destion en de gemeente Mook en Middelaar zijn en blijven elkaars natuurlijke partner voor de ontwikkeling en het beheer van de sociale huursector in de gemeente Mook en Middelaar. Daarom hebben zij prestatieafspraken gemaakt en deze gezamenlijk ondertekend op dinsdag 23 november.


De afspraken gaan over de samenwerking van partijen bij de realisatie van maatschappelijke opgaven. Zo werken ze samen aan ‘goed sociaal wonen in de gemeente Mook en Middelaar’. Bovendien biedt het de kans om initiatieven van de gemeente, huurdersvertegenwoordiging en de corporatie op elkaar af te stemmen.


Nieuwbouw en duurzaamheid
In 2022 wordt er onder andere door Destion gewerkt aan de bouw van 16 appartementen in Molenhoek en 5 appartementen in Middelaar. Sinds 2020 heeft Destion ook een doorlopend project waarbij alle woningen die daarvoor geschikt zijn, gratis van 6 zonnepanelen worden voorzien. Het EPA-label voor de woningen van Destion in Mook en Middelaar ligt inmiddels op B.


Betaalbaarheid
Betaalbaar kunnen wonen, dat vinden partijen belangrijk. Destion en de gemeente sturen gezamenlijk op betaalbare woonlasten voor sociale huurders in Mook en Middelaar. Wij hanteren een gematigd huurverhogingsbeleid, zorgen voor een betaalbaar aanbod en dragen primair zorg voor minimalisering van de woonlasten. De gemeente zet in op beperking van de woonlasten van huurders en stuurt op zo laag mogelijke gemeentelijke heffingen.


De Prestatieafspraken 2022 met de gemeente Mook en Middelaar vind u onder onze downloads.

   

Van links naar rechts: Wim Wijnhofen, voorzitter Huurdersraad Destion, wethouder Karin Peters en directeurbestuurder Wilbert Pothoff.