Duo-fiets als nieuw

Ook in 2017 heeft de Huurdersraad verschillende aanvragen in behandeling genomen en gehonoreerd uit het RvC-fonds Leefbaarheid. Een hiervan was onlangs de aanvraag voor het onderhoud van een duofiets van Maasduinen Staete.

Duofiets
De duofiets wordt gebruikt in de zomerperiode door woonzorgcentrum Maasduinen Staete. Met deze fiets kunnen mindervaliden met een begeleider toch weer fietsen. Graag wilden ze deze fiets een goede onderhoudsbeurt geven bij een speciaalzaak. Hiervoor werd een aanvraag ingediend volgens de richtlijnen van het reglement RvC-fonds Leefbaarheid.

RvC-fonds Leefbaarheid
Het fonds komt voort uit een budget dat de Raad van Commissarissen van Destion ter beschikking heeft gesteld aan de Huurdersraad voor aanvragen die de leefomgeving van onze huurders ten goede komen. De hoogte van het budget wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Het reglement is hieronder te downloaden.

RvC-fonds Leefbaarheid