Onderhoudsregels tuin

Wanneer u een woning met tuin of achterpad heeft, dan is het belangrijk dat u deze ook op een fatsoenlijke manier onderhoudt. Een verwaarloosde tuin doet afbreuk aan de leefbaarheid van de buurt en daarmee aan het woongenot van u zelf en uw buren. 
Het goed onderhouden van uw tuin houdt het volgende in:

  • Onkruid verwijderen in de tuin, oprit, toegangspad en terras 
  • Gebroken stoeptegels vervangen 
  • Regelmatig grasmaaien 
  • Regelmatig heggen, hagen en opschietende bomen snoeien 
  • Vervangen van dode beplanting 
  • Kapotte planken of segmenten van erfafscheidingen vervangen 
  • Erfafscheidingen rechtzetten en recht houden 
  • Bomen snoeien, blad opruimen en overhangende takken wegzagen 
  • Achterpad onkruidvrij houden