Nieuw ondernemingsplan

In 2017 hebben we volop gewerkt aan het tot stand brengen van het ondernemingsplan 2018 - 2022. De Raad van Commissarissen heeft dit plan dat de naam “Mensenwerk!” heeft gekregen, in de vergadering van 22 december 2017 goedgekeurd. Ging het in vorige ondernemingsplannen nog om gebouwen of de organisatie, nu is het de huurder waar het om draait.

“Mensenwerk!”

De titel van dit plan is natuurlijk niet zomaar gekozen. Het belang van de mensen binnen onze organisatie, maar vooral ook die waarvoor we er zijn, staat hierin meer centraal dan ooit het geval is geweest. Belangrijk is dat we ons realiseren dat alles wat we doen mensenwerk is.

Verduurzamen

Een grote uitdaging is het verder verduurzamen van de woningvoorraad van Destion. Nu onze woningen zo optimaal mogelijk geïsoleerd zijn, gaan we aan de slag met hernieuwbare energie en elektrische verwarmingsinstallaties. De zoektocht naar de wijze waarop we dat vorm gaan geven, is inmiddels ingezet, maar nog lang niet klaar.
De sector heeft zich als doel gesteld dat in 2050 alle woningen energieneutraal moeten zijn. Onze ambitie ligt echter veel hoger, wij zetten alles op alles om dat doel eerder te bereiken.

Uitdagingen

Zoals u in het ondernemingsplan kunt lezen, zijn er in ieder geval nog heel veel uitdagingen voor Destion.
Ik hoop dat we over vijf jaar kunnen concluderen dat we onze doelstellingen uit dit strategisch plan hebben gerealiseerd. Maar het belangrijkst is toch wel dat de mensen waarvoor we dit doen - onze huurders - concluderen dat we er vooral voor hen zijn.

Vragen?

Laat het gerust weten wanneer u vragen heeft over het ondernemingsplan. Wilt u de papieren versie ontvangen? Dat kan! Wij sturen u die dan graag toe. U kunt contact met ons opnemen via post@destion.nl of 088 199 00 00, toets 3. 

Klik hier voor het ondernemingsplan 2018 -2022 >>