Planmatig onderhoud

Periodiek wordt het grotere onderhoud van de woningen ingepland. We controleren regelmatig de staat van de kozijnen aan de buitenzijde van de woning, het metselwerk en het dak.

Kozijnen
Afhankelijk van de staat waarin de woning verkeert, schilderen we elke 6 jaar de kozijnen. Verbeteringen aan het metselwerk en dakvervanging is maatwerk en voeren we uit als het technisch noodzakelijk is.

CV ketels
De afdeling planmatig onderhoud is ook verantwoordelijk voor de periodieke vervanging van de CV ketels. Gemiddeld genomen worden CV ketels elke 17 jaar vervangen. Ook hier is de technische staat van de ketel bepalend.

Rookmelder
Een groot aantal woningen heeft een rookmelder van 10 jaar of ouder. Deze worden vervangen voor een nieuwe rookmelder door de firma Giesen.

Daken
In 2020 kondigden wij bij verschillende bewoners onderhoud van de platte daken van de bergingen en aanbouwen aan. Mei/juni 2021 is Gebr. Janssen in Beugen gestart met de uitvoering. Gebr. Janssen informeert u hierover persoonlijk.

Er zijn op dit moment geen projecten.