Planmatig onderhoud

Periodiek wordt het grotere onderhoud van de woningen ingepland. We controleren regelmatig de staat van de kozijnen aan de buitenzijde van de woning, het metselwerk en het dak.

Afhankelijk van de staat waarin de woning verkeert, schilderen we elke 6 jaar de kozijnen. Verbeteringen aan het metselwerk en dakvervanging is maatwerk en voeren we uit als het technisch noodzakelijk is.

De afdeling planmatig onderhoud is ook verantwoordelijk voor de periodieke vervanging van de CV ketels. Gemiddeld genomen worden CV ketels elke 17 jaar vervangen. Ook hier is de technische staat van de ketel bepalend.

Op dit moment zijn we bezig met een nieuwe inventarisatie. We plaatsen dit hier meteen zodra het bekend is.


Mook

Planmatig onderhoud 2019/2020

[Lees verder]


Molenhoek

Planmatig onderhoud 2019/2020

[Lees verder]