Prestatieafspraken 2021 Volkshuisvestelijk bod

Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet in 2015 op een nauwere manier samen. Wij maken op basis van gelijkwaardigheid afspraken over de volkshuisvestelijke opgaven in ons gebied. Deze afspraken leggen wij vast in zogenaamde prestatieafspraken.

Omdat Destion werkzaam is in drie gemeenten worden er met elke gemeente afzonderlijk afspraken gemaakt.

Woensdag 2 december ondertekenden directeurbestuurder, de heer Pothoff van Destion, Burgemeester Teunissen van de gemeente Gennep en de heer Spikmans en de heer de Graaf van de Huurdersraad, gezamenlijk deze afspraken. Dit werd gedaan onder het genot van een kopje koffie en een toepasselijk gebakje.

Download Prestatieafspraken gemeente Gennep >>