Prestatieafspraken 2022 met gemeente Gennep

Afspraken over sociale huurwoningen

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet in 2015 op een nauwere manier samen. Wij maken op basis van gelijkwaardigheid afspraken over de volkshuisvestelijke opgaven in ons gebied. Deze afspraken leggen wij vast in zogenaamde prestatieafspraken.

Omdat Destion werkzaam is in drie gemeenten worden er met elke gemeente afzonderlijk afspraken gemaakt.

Maandag 17 januari ondertekenden directeurbestuurder, de heer Pothoff van Destion, burgemeester Teunissen van de gemeente Gennep en de heer Spikmans van de Huurdersraad, gezamenlijk deze afspraken.  

Van links naar rechts: directeurbestuurder Wilbert Pothoff, vice-voorzitter Thijs Spikmans Huurdersraad Destion en burgemeester Teunissen 

Nieuwbouw en duurzaamheid
In 2022 wordt er onder andere door Destion gewerkt aan de bouw van 19 appartementen (woon-zorg complex) in Ottersum en 3 multiwoningen (seniorenwoningen) in Ven-Zelderheide. Sinds 2020 heeft Destion ook een doorlopend project waarbij alle woningen die daarvoor geschikt zijn, gratis van 6 zonnepanelen worden voorzien. Het EPA-label voor de woningen van Destion in Gennep ligt inmiddels op A.

Betaalbaarheid
Betaalbaar kunnen wonen, dat vinden partijen belangrijk. Destion en de gemeente sturen gezamenlijk op betaalbare woonlasten voor sociale huurders in de gemeente Gennep. Wij hanteren een gematigd huurverhogingsbeleid, zorgen voor een betaalbaar aanbod en dragen primair zorg voor minimalisering van de woonlasten. De gemeente zet in op beperking van de woonlasten van huurders en stuurt op zo laag mogelijke gemeentelijke heffingen.


De Prestatieafspraken 2022 met de gemeente Gennep leest u hier >>