PROJECT Gennep Libermannhof

Na de aankoop van het volledige complex van de Congregatie van de Heilige Geest, is de bouw voor de nieuwe PG-verpleegwoningen ook afgerond. Gestart is nu met de verbouwing van de verdiepingen in het bestaande zorgcentrum. 


Het totale complex bestaat uit Hilhorst met 9 appartementen, Spiritijnenhof met 31 appartementen en Libermannhof met 33 appartementen. (klik op de foto voor een groter beeld)

Proteion verzorgt als zorgaanbieder de zorg in het complex en wijst de appartementen in Libermannhof en Hilhorst toe. De Spiritijnenhof wordt volledig door de Paters van de Congregatie bewoond.


Libermannhof (klik op de foto voor een groter beeld)


Hilhorst (klik op de foto voor een groter beeld)


Spiritijnenhof (klik op de foto voor een groter beeld)


Sfeerimpressie uitbreiding


Sfeerimpressie uitbreiding

  
Sfeerimpressie nieuwe kapel

Hospice
Verder realiseren we een kleinschalige 24-uurs hospice in samenwerking met de stichting De Orchidee.

Planning
Nu de werkzaamheden voor de nieuwbouw van de uitbreiding zijn afgerond is er gestart met het renoveren van de verdiepingen van het bestaande zorgcentrum. 
In eerste instantie zou deze renovatie starten in april 2020, maar door corona konden en mochten we niet starten met de werkzaamheden in de nog bewoonde delen van het gebouw. Nu de bewoners van de 1e verdieping zijn verhuist naar de nieuwe PG-afdeling kunnen we telkens één verdieping leeg maken. We starten op de bovenste verdieping en werken zo naar het souterrain. Omdat bewoners tussentijds moeten verhuizen is dit een proces wat goede afstemming vereist tussen alle betrokken partijen.

Per verdieping verwachten we ongeveer 8 weken (inclusief verhuizing) nodig te hebben. Dat betekent dat wij nog tot minimaal de zomervakantie 2021 druk aan het verbouwen zijn.

Herinrichting buitenterrein
Inmiddels zijn de nieuwe parkeerplaats, inrit en wandelpaden aan de Spoorstraatzijde gerealiseerd. Aan die zijde starten we nu met de aanplant van de nieuwe groenvoorziening. 9 november zijn we gestart met het opschonen van het terrein rondom Hilhorst. Ook dit deel richten we opnieuw in en verbinden we door middel van wandelpaden met Libermannhof en Spiritijnenhof. De poort/ingang vanuit het Voorhoevepark naar de achterzijde van Libermannhof verwijderen we nadat alle renovatiewerkzaamheden zijn afgerond. Het asfalt maakt daarbij plaats voor groen. 

Hans Jaspers, een buurtbewoner, maakt af en toe opnamen van de bouw. Hij is zo vriendelijk dit met ons te delen.
Klik voor het laatste filmpje van 2 december op de volgende link >>

Presentatie 2019
Dinsdag 2 juli 2019 hebben we op een bijeenkomst de bewoners met familieleden geïnformeerd over de bouwplannen.
Tijdens deze avond werd met verschillende foto's, beelden en tekeningen uitgelegd wat men kan verwachten.
Deze presentatie kunt u in het volgende document teruglezen: 2019-07-02 Presentatie uitbreiding Libermannhof >> 

Aan eventuele onjuiste informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Update 13 september 2019: Vandaag is er gestart met het boren van de funderingspalen voor de uitbreiding. Daarna gaan ze het grondwerk in de bouwput egaliseren. Dan kan er gestart worden met het aanleggen van de funderingsbekisting.