PROJECT opgeleverd Kasteelherenbuurt Nieuw Bergen

De kasteelherenbuurt is klaar

Met de oplevering van de 4 woningen aan de Baron de Liedelstraat is de realisatie van de Kasteelherenbuurt voor Destion afgerond.
Vanaf 2005 is de wijk van een probleemwijk getransformeerd naar een mooie prachtwijk. Door de gekozen bouwstijl in de sfeer van weleer en de toepassing van mooie en duurzame materialen is er een wijk ontstaan die nog heel veel jaren bestaansrecht zal hebben. De wijk is door de transformatie naar een groot deel multiwoningen ook qua bewoning sterk veranderd. Waren het voorheen vooral gezinnen die hier woonden, nu zijn het veel senioren.


Op 28 september 2018 overhandigden we de sleutels voor de laatste nieuwbouwwoningen in deze wijk. De 4 multiwoningen aan de Baron de Liedelstraat kwamen in de plaats van de  6 gesloopte ‘hoogbouwwoningen’. Deze multiwoningen worden ook wel seniorenwoningen genoemd omdat alle ruimtes op één niveau (begane grond) liggen, maar ze zijn ook zeer geschikt voor andere doelgroepen zoals alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens.

Gasloos
Doordat we de stap naar gasloos bouwen hebben gezet, zijn deze woningen niet meer op het gasnet aangesloten. Daarom zijn ze ook voorzien van PV-zonnepanelen en een vloerverwarming die is aangesloten op een lucht/water warmtepomp als warmtevoorziening.

Subsidie Provincie Limburg
De 4 woningen aan de Baron de Liedelstraat passen in het transformatiebeleid van de Provincie Limburg waarbij wordt ingezet op de aankomende bevolkingskrimp en vergrijzing. Om die reden verstrekte de Provincie Limburg een transitiesubsidie. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee, maar dit waren de laatste 6 woningen van de 55 die hier voorheen stonden en welke wij op eigen risico en kosten hebben gesloopt. In totaal zijn er 36 woningen op de slooplocaties teruggebouwd. Daarvan zijn er 8 een gezinswoning en 28 multiwoningen.    

    

     
De architectuur van de Kasteelherenbuurt

    

Aan eventuele onjuiste informatie kunt u geen rechten ontlenen.