PROJECT opgeleverd Centrumplan Molenhoek

Molenhoek, Centrumplan

Het centrumplan van Molenhoek is afgerond. Eind september 2012 leverden we de Brede School op. In 2014 volgden de 9 appartementen, 7 rijwoningen en de 4 patiowoningen. Het eindplaatje is een mooi samenhangend geheel van school en woningen.

 Brede school

       
 Brede school De Grote Lier met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Dribbel

De school biedt ruimte aan de basisschool, de kinder- en buitenschoolse opvang en een gymzaal. Inmiddels is het gebouw ook helemaal ingericht en genieten de leerlingen en de kinderen van het nieuwe gebouw.

                                

 

 Appartementen, rijwoningen en patiowoningen

       
Negen seniorenappartementen aan de Esdoornlaan voor senioren.

       
Zeven rijwoningen aan de Eikenlaan voor alle doelgroepen.
                                              

       
Vier patiowoningen voor alle doelgroepen.

                                                                

 Aan eventuele onjuiste informatie kunt u geen rechten ontlenen.