Provinciale subsidie woon-zorgappartementen Venray

Met een provinciale subsidie van bijna € 270.000 euro kan Destion twee nog te bouwen nieuwbouwcomplexen in Venray aankopen. Hierdoor worden achttien appartementen in het sociale huursegment toegevoegd, waarbij sprake is van goedkope sociale huur. De appartementen zijn levensloopbestendig en geschikt voor de ‘beschermd wonen’-doelgroep. Door de herontwikkeling aan de Kruisstraat wordt een ‘rotte plek’ op  een toekomstbestendige woonplek aangrenzend aan het centrum van Venray aangepakt.

Klik hier voor het hele persbericht dat door de Provincie Limurg is verstuurd.