Regelen bij overlijden

Als een persoon in uw omgeving overlijdt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Nabestaanden moeten van alles regelen. Ook het voortzetten of opzeggen van de huurovereenkomst. Hieronder kunt u klikken op wat voor u van toepassing is en dan leest u wat u bij Destion kunt regelen.

Medehuurder

Als een hoofdhuurder overlijdt, wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. Dit geldt zowel voor een achterblijvende echtgenoot als voor een medehuurder in een andere samenlevingsvorm. De huurovereenkomst blijft geldig met de medehuurder als hoofdhuurder.
Het is belangrijk deze informatie door te geven bij Destion zodat de gegevens en de adressering worden aangepast. Zo kunnen wij onze mailing aan de juiste persoon richten.

Medebewoner

Bent u wel medebewoner, maar geen medehuurder? Dan wordt u niet automatisch hoofdhuurder, maar kunt u het medehuurderschap aanvragen.
Dat kan tot zes maanden na het overlijden. Er zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden. Zo moet u onder andere aantonen dat u een gemeenschappelijke huishouding voerde met de overledene. En dat u de huur kunt betalen. Wilt u meer weten over medehuurderschap neem dan contact met ons op via post@destion.nl of tel. 088 199 00 00 toets 3.

Enige bewoner

Is er geen bewoner die de huurovereenkomst voortzet? Dan eindigt deze aan het eind van de tweede maand na het overlijden. Tot dat moment zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de huur, de ontruiming van de woning en het herstel van eventuele gebreken aan de woning.

Als erfgenaam kunt u de huur ook eerder opzeggen. Dat kunt u schriftelijk doen, met een kopie van de overlijdensakte. Er geldt minimaal één maand opzegtermijn en kan alleen ingaan op werkdagen. Wilt u meer weten over het opzeggen van de huur? Klik dan op Ik ben een huurder > Ik wil de huur opzeggen.

Huurtoeslag

Overlijden van de hoofdhuurder kan invloed hebben op de huurtoeslag. Meer informatie over het voortzetten van de huurtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst of via 0800 0543. De Belastingdienst  zal u vragen naar uw burgerservicenummer, zorgt u dat u deze bij de hand heeft.

Vragen?

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie, neem dan contact met ons op via post@destion.nl of tel. 088 199 00 00 toets 3.