RvC-fonds Leefbaarheid

De Huurdersraad beheert sinds 2016 het RvC-fonds Leefbaarheid. In 2016 heeft de Huurdersraad verschillende aanvragen in behandeling genomen en gehonoreerd. Een hiervan was de aanvraag van mediamiddelen voor de KBO in Gennep. De vergoeding werd symbolisch overhandigd aan de KBO door een afvaardiging van leden van de Huurdersraad van Destion tijdens een feestelijke viering.

De Huurdersraad heeft een reglement opgesteld met richtlijnen. Om in aanmerking te komen kunnen ideële organisaties een aanvraag indienen volgens de richtlijnen van het reglement. Het reglement is hieronder te downloaden.

 

Oorsprong fonds

Het fonds komt voort uit een budget dat de Raad van Commissarissen van Destion ter beschikking heeft gesteld aan de Huurdersraad voor aanvragen die de leefomgeving van onze huurders ten goede komen. De hoogte van het budget wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.