Samenwerking Destion met Stichting Vluchtelingenzorg Gennep

Recent is Destion een samenwerking aangegaan met de Stichting Vluchtelingenzorg Gennep. Deze stichting is er voor mensen die even een helpende hand kunnen gebruiken. De stichting helpt hen actief om de integratie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving te bevorderen en hen te faciliteren op het vlak van materiële en praktische zaken.

Werkzaamheden bij leegruimen van woning
Destion schakelt, op kosten van de vertrekkende huurder, de stichting in voor het leegruimen van woningen of het bijwerken van een tuin. We doen dit op het moment dat de vertrekkende huurder zelf niet in staat is om dit te doen. Deze situatie kan zich voordoen bij overlijden of verhuizing naar een verzorgingstehuis. De stichting komt dan met een groep statushouders om de werkzaamheden te verrichten. Deze mensen zijn zeer gemotiveerd om hier aan mee te werken, hebben een nuttige dagbesteding en leren om samen te werken.

Meer informatie
Treft u deze mensen aan bij u in de buurt, spreek ze gerust eens aan. Ze vertellen graag over hun werkzaamheden en hun ervaring in de Nederlandse samenleving. Voor meer informatie over onze samenwerking kunt u contact opnemen met Janneke Loermans van Destion. Meer informatie over de Stichting Vluchtelingenzorg Gennep kunt u vinden op www.gennep-vluchtelingenzorg.nl.