Sociaal pension Picardie Gennep: Geen daklozen- of drugsverslaafdenopvang!

Destion is sinds 2008 eigenaar van het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Picardie 22-24 in Gennep. Het oorspronkelijke doel van Destion was dit gebouw te slopen om er grondgebonden seniorenwoningen te ontwikkelen. Omdat de gemeente Gennep een deel van het achterliggende perceel heeft betrokken bij het nieuw te bouwen Kind Educatie Centrum (KEC), was dit oorspronkelijke plan niet meer uitvoerbaar. Daarom is gezocht naar een nieuwe invulling van het gebouw waarin Destion de maatschappelijke bestemming graag wil handhaven.

Begin dit jaar is een dagbestedingsruimte voor ouderen met een zorgvraag gerealiseerd, welke voorheen was gevestigd in Zorgcentrum Libermannhof in Gennep. Deze dagbesteding bevindt zich op de begane grond van het gebouw. Proteion Welzijn exploiteert deze dagbesteding die inmiddels door ongeveer 25 ouderen uit Gennep en omstreken wordt bezocht. Hiermee is een eerste maatschappelijke invulling voor dit gebouw gerealiseerd. 

Maatschappelijke bestemming verdieping
Voor de verdieping zochten we naar een maatschappelijke bestemming waar ook behoefte aan is. Het komt vaak voor dat inwoners uit de drie gemeenten waarin Destion actief is, door wat voor een reden ook, met spoed een tijdelijke woonoplossing moeten hebben. Denk bijvoorbeeld aan scheidingen waarbij één van de twee – en kinderen - acuut op zoek moet naar tijdelijke woonruimte. Destion heeft hiervoor (nog) geen mogelijkheden. Met de realisatie van deze vier zogenaamde sociale pensions, krijgen we die wel. De toewijzing van deze appartementen verzorgen we samen met het sociaal domein van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

De vier nog te realiseren appartementen worden tijdelijk verhuurd en zijn gedeeltelijk gestoffeerd, waardoor de tijdelijke bewoners niet veel inrichtingskosten hebben.

Geen daklozen- of drugsverslaafdenopvang
Helaas doet er een gerucht de ronde dat er een opvang komt voor drugsverslaafden, daklozen of andere soortgelijke doelgroepen. Dat is zeker niet het geval! We hopen juist met deze voorziening een tijdelijk woonprobleem voor de inwoners van onze gemeenten op te kunnen vangen. Overigens zijn we ook aan het onderzoeken of we elders eenzelfde voorziening kunnen realiseren.