Toewijzing Baron de Liedelstaat in Nieuw Bergen

Destion bouwt op dit moment vier seniorenwoningen aan de Baron de Liedelstraat in Nieuw Bergen. Eén van deze woningen wijzen we toe op grond van een medische verhuisindicatie. En de overige drie woningen wijzen we toe aan trouwe huurders van Destion. Dit initiatief sluit heel goed aan bij ons voornemen om meer maatwerk te leveren en aandacht te schenken aan deze groep huurders.

Woningaanbod
Deze woningen komen in eerste instantie niet in het aanbod. We hebben op grond van trouw huurderschap en inschrijftijd al een selectielijst gemaakt van huurders die als eerste in aanmerking komen. Op volgorde van inschrijving nemen we contact op met de woningzoekenden. Is de lijst doorlopen en levert het geen huurder op, dan worden de woningen alsnog geadverteerd en gelden de huidige toewijzingscriteria: inschrijftijd, met voorrang voor woningzoekende van 65 jaar of ouder.

Toewijzingscriteria
De volgende woningzoekenden krijgen bij deze nieuwbouwwoningen voorrang:

  • Huurder bij Destion uit Nieuw Bergen;

  • 65 jaar of ouder;

  • woont momenteel in een gezinswoning of –appartement;

  • huurt al 30 jaar of langer bij Destion.

Degene die in deze geselecteerde groep het langst staat ingeschreven als woningzoekende komt als eerste in aanmerking.

Actieve benadering Destion
De eerste twaalf kandidaten die voldoen aan bovenstaande toewijzingscriteria krijgen van ons een brief. We nemen vervolgens vanaf 23 april zelf contact op met deze kandidaten om de interesse te polsen. Heeft u nog vragen over de wijze van toewijzen, dan kunt u contact opnemen met Mieke Derksen. Zij is bereikbaar via 088 199 00 00 toets 3 of via inschrijving@destion.nl