Toewijzing Plateel Milsbeek

Wij gaan ons de komende jaren meer richten op onze trouwe huurders

Bij de laatste nieuwbouwprojecten zien we dat de seniorenwoningen juist veelal betrokken worden door woningzoekenden die een koopwoning achterlaten. Vermogen telt niet mee bij de toewijzingscriteria en op basis van een laag inkomen (AOW) maken deze mensen aanspraak op deze woningen. De doorstroming van huurwoningen binnen het dorp stokt daardoor.

Maatwerk voor trouwe huurders
We gaan daarom bij het eerstvolgende nieuwbouwproject een pilot uitvoeren. Bij de toewijzing van de vier seniorenwoningen aan de Plateel in Milsbeek krijgen trouwe huurders van 65 jaar of ouder, voorrang. De pilot richt zich op de huidige huurders in Milsbeek.

Toewijzingscriteria seniorenwoningen Plateel Milsbeek
Huurders van Destion in Milsbeek die 65 jaar of ouder zijn, krijgen voorrang bij de toewijzing en worden persoonlijk benaderd. Binnen deze groep komt degene die het langst huurt bij Destion, als eerste in aanmerking voor een woning. Men dient wel ingeschreven te zijn als woningzoekende. Mocht blijken dat geen enkele huurder in deze voorrangsgroep interesse heeft, dan gelden weer de reguliere toewijzingscriteria. Toewijzing vindt vervolgens plaats op inschrijftijd, waarbij 65-plussers voorrang krijgen voor deze seniorenwoningen.
In MijnDestion ziet u bij deze woningen bij ‘Mijn plaats’ niet de juiste volgorde. De definitieve plaats maken wij bekend na toewijzing.

Doorstroming op huurwoningmarkt
We zijn voornemens om in meerdere kernen deze voorrangsregel toe te passen bij de nieuwbouw seniorenwoningen. Naast het belonen van de trouwe huurder voor zijn huurderschap, brengt het ook de doorstroming binnen de huurwoningen in het betreffende dorp op gang. Daarmee geeft het ook weer kansen aan andere woningzoekenden.

We hebben al geadverteerd met deze woningen. Reageren is niet meer mogelijk!

Meer informatie over deze woningen >>