Destion beste corporatie in Limburg

Jaarlijks doen vrijwel alle Nederlandse woningcorporaties mee aan het door branchevereniging Aedes uitgevoerde onderzoek.
In de benchmark worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling vergelijkbaar gemaakt. Er wordt ingezoomd op vijf prestatievelden, waaronder Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid.


16 december, kopte De Limburger: Destion beste corporatie in Limburg

Wij  zien dit als een heel bijzondere prestatie en een geweldig resultaat. Iets wat alleen maar haalbaar is als je er met z'n allen elke dag aan werkt. Daarbij leunen we nu niet achterover, er is nog genoeg te doen en te verbeteren.
Klik op het artikel voor een duidelijke versie van de tekst.