Topscore voor Destion in de Aedes-Benchmark

Jaarlijks doen vrijwel alle Nederlandse woningcorporaties mee aan het door branchevereniging Aedes uitgevoerde onderzoek.
In de benchmark worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling vergelijkbaar gemaakt. Er wordt ingezoomd op vijf prestatievelden, waaronder Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid.

Wij als medewerkers van Destion zien dit als een heel bijzondere prestatie en een geweldig resultaat. Iets wat alleen maar haalbaar is als je er met z'n allen elke dag aan werkt. Daarbij leunen we nu niet achterover, er is nog genoeg te doen en te verbeteren.Eind november worden de resultaten van alle corporaties bekend gemaakt.