Verantwoording toewijzing

Op deze pagina kunt u het document downloaden waarin we de toewijzing van de woningen die vrijkomen verantwoorden.

De woningen die vrijkomen vindt u in ons huuraanbod op deze website. Alleen de woningen die vrijkomen en direct worden toegewezen, staan niet in het woningaanbod. Deze vindt u wel in de verantwoording onder de vermelding 'Bijzondere toewijzing'. 

Als u als woningzoekende bij ons bent ingeschreven en u heeft gereageerd op een woning, dan kunt u uw plaats ook zien in MijnDestion.

 

Dit ziet u in de verantwoording

Datum dat is de dag waarop de woning uit het aanbod gaat en er niet meer gereageerd kan worden
Adres de straat, het huisnummer en de plaats van de woning
Type dat is het type woning
Wanneer hier 'seniorenwoning' staat dan krijgen 65-plussers voorrang op jongere woningzoekenden die mogelijk langer ingeschreven staan. Iemand van 65 jaar of ouder met de langste inschrijfduur van alle 65-plussers die reageren, komt als eerste in aanmerking vor de woning. Daarna volgt de groep 55-plussers. Woningzoekenden jonger dan 55 jaar komen in aanmerking als ouderen de woning niet accepteren of wanneer er geen ouderen reageren.
Wanneer hier 'gezinswoning (hoekwoning)' staat dan krijgen meerpersoonshuishoudens voorrang op alleenstaanden.
Reacties het aantal reacties dat er op de woning binnengekomen is. 
Ingeschreven vanaf hier staan de inschrijfdatums van kandidaten die de woning toegewezen hebben gekregen. Wanneer er meerdere datums bij een woning staan, dan betekent het dat de kandidaat zich bijvoorbeeld heeft bedacht na bezichtiging of is de kandidaat niet passend
Status daar kan staan 'geaccepteerd', 'niet passend', 'in behandeling', 'ingetrokken', 'geweigerd', 'bijzondere toewijzing'. 

 

Toelichting status

Geaccepteerd de kandidaat is de woning gaan huren
Niet passend van de kandidaat met de langste inschrijfduur is het inkomen te laag of te hoog voor de huurprijs van de woning.
In behandeling de woning is toegewezen en we wachten op een reactie van de kandidaat of die de woning gaat accepteren
Ingetrokken de kandidaat heeft zich bedacht voor de woning definitief toegewezen werd
Geweigerd de kandidaat heeft de woning niet geaccepteerd om persoonlijke redenen
Bijzondere toewijzing deze woning is niet in het aanbod geweest maar direct toegewezen