Verslag Huurdersraad 28 maart

Op dinsdag 30 mei heeft Huurdersraad Destion vergaderd. In die vergadering is het verslag van 28 maart goedgekeurd. Dit verslag kunt u hieronder downloaden. Wanneer er vragen zijn over het verslag dan kunt u contact opnemen via huurdersraad@destion.nl.

Volgende vergadering op 26 september

De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 26 september in het kantoor van Destion. Na die datum is het verslag van 30 mei te raadplegen. Bent u huurder van Destion en wilt u weten hoe het er aan toe gaat tijdens de vergadering, dan kunt u de vergadering als toehoorder bijwonen. Via huurdersraad@destion.nl kunt u zich aanmelden.

 Eerdere verslagen