Wijziging toewijzingsbeleid gezinshoekwoningen

Wijziging toewijzingsbeleid

Destion wijst vanaf 1 januari 2020 gezinshoekwoningen met voorrang toe aan twee- en meerpersoonshuishoudens.In het verleden was er een tekort aan woningen voor alleenstaanden. Het toewijzingsbeleid voor gezinswoningen is toen gewijzigd. Daarbij werd het mogelijk dat behalve gezinnen en tweepersoons-huishoudens, ook alleenstaanden op alle gezinswoningen konden reageren. De laatste tijd komen we steeds vaker tot de conclusie dat deze woningen door hun omvang en veelal grotere buitenruimte, vaak niet geschikt zijn voor deze doelgroep. Reden voor ons om het toewijzingsbeleid op dat punt te wijzigen.

Gezinshoekwoningen en tussengezinswoningen
Vanaf 1 januari 2020 wijzen we dan ook alle (eind)hoekwoningen en dus ook de twee-onder-een-kap woningen, met voorrang toe aan twee- en meerpersoonshuishoudens. Alleenstaanden komen hiervoor in tweede instantie in aanmerking. De tussengezinswoningen blijven wel beschikbaar voor alleenstaanden. Deze groep kan dus op alle vrijkomende tussengezinswoningen blijven reageren.

Natuurlijk letten wij  bij het toewijzen van de woningen op de passendheidstoets.

Meeverhuizende personen toevoegen via MijnDestion
Onze woningzoekenden hebben wij tegelijkertijd met de herinschrijvingsronde op 19 november 2019 van deze wijziging op de hoogte gesteld. Daarvoor was het voor hen van belang om de gegevens te controleren in MijnDestion zoals ze bij ons bekend zijn. Meeverhuizende personen kunnen via MijnDestion alsnog toegevoegd worden.

Heeft u vragen hierover dan kunt u contact met ons opnemen via inschrijving@destion.nl of 088 199 00 00 toets 3.