Woningtoewijzing gewijzigd

Woonduur vervalt

Destion wijst vanaf 20 april alleen nog toe op basis van inschrijftijd. Hiervoor kon iemand niet meer dan vijf jaar inschrijftijd opbouwen, na die vijf jaar ging de woonduur meetellen.
Deze woonduur vervalt nu en de inschrijftijd telt na vijf jaar door. Hoe langer iemand ingeschreven staat, hoe eerder diegene aan de beurt komt voor een woning.

Bij seniorenwoningen blijft daarnaast de leeftijdsgrens bestaan. Woningzoekenden van 65 jaar of ouder krijgen voorrang op de overige woningzoekenden bij een seniorenwoning.

Per 20 april wijzen we de woningen toe volgens deze nieuwe regel. Heeft u vragen hierover dan kunt u contact met ons opnemen via inschrijving@destion.nl of 088 199 00 00 toets 3.