Andere woning huren

Wilt u voor een andere woning van Destion in aanmerking komen, dan moet u zich opnieuw inschrijven. Voor u gelden dezelfde regels als voor andere woningzoekenden die zich voor een woning van Destion inschrijven. Zie daarvoor 'Hoe werkt inschrijven'. 


Krijg ik als huurder van Destion voorrang bij een andere woning?

Nee, u krijgt geen voorrang bij een andere woning. 

Ik huur bij Destion, krijg ik voorrang bij een nieuwbouw levensloopbestendige woning ?

Ja, als u ouder bent dan 65 jaar en al geruime tijd een gezinswoning huurt bij Destion, dan krijgt u voorrang bij de nieuwbouw van levensloopbestendige woningen in uw eigen dorp. De langst hurende huurder is de eerste kandidaat in de selectie. Schrijf u in als woningzoekende voordat de nieuwbouw in het aanbod komt. Op het moment dat wij adverteren met de woningen reageert u via MijnDestion. Uw achterblijvende woning komt dan vrij voor een woningzoekende. Deze voorrangsregel is bedoeld om tegemoet te komen aan de verhuisbehoefte van trouwe huurders. Ook bevordert dit de doorstroming op de woningmarkt.

Kan ik mijn woning ook ruilen?

Onder bepaalde voorwaarden is het ruilen van woningen mogelijk, zie hiervoor de pagina "Hoe werkt woningruil".