Organisatiestructuur

Bij Destion zijn de volgende afdelingen: Bedrijfsvoering, Mens en omgeving en Gebouw en omgeving en Bestuurssecretariaat. Er zijn 27 medewerkers.

De afdeling Mens en omgeving is verantwoordelijk voor alle aangelegenheden waar huurders, woningzoekenden en maatschappelijke organisaties mee van doen krijgen. Hierbij valt onder andere te denken aan woningtoewijzingen, overlastzaken en het melden van gebreken rondom de woning en woonomgevingen.

Afdeling Gebouw en omgeving is in eerste instantie verantwoordelijk voor alle activiteiten die van belang zijn bij het strategisch, tactisch en operationeel instandhouden en verduurzamen van alle gebouwen en installaties én de omgeving ervan. Daarnaast is de afdeling ook verantwoordelijk voor de realisatie van diverse nieuwbouwprojecten.

Bedrijfsvoering draagt niet alleen zorg voor alle financieel georiënteerde activiteiten, maar is ook verantwoordelijk voor het huurincassoproces en onder andere ook de HRM- en ICT-taken binnen Destion.

De stafafdeling Bestuurssecretariaat richt zich volledig op alle bestuur en management gerichte activiteiten en ondersteunende diensten. Daarnaast draagt deze afdeling ook zorg voor de bedrijfscontrolling.

Organisatiestructuur