Medehuurder(s)

Een medehuurder is iemand die met een huurder in één woning woont en daarmee een gemeenschappelijke huishouding voert en door ons als medehuurder is erkend. De medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder en geniet ook huurbescherming. Maar is ook aansprakelijk voor de verplichtingen zoals bijvoorbeeld de huurbetaling.

Wanneer u iemand in wil laten wonen dan heeft u onze toestemming nodig

Wanneer u verdere informatie wenst over inwoning of medehuurderschap kunt u contact opnemen met onze relatiemedewerker via e-mail inschrijving@destion.nl of 088 199 00 00, kies 2. De relatiemedewerker kan u volledig informeren over de mogelijkheden. Aanvragen van medehuur doet u via het formulier Medehuur.


Wanneer is iemand medehuurder?

Iemand is automatisch medehuurder door huwelijk of geregistreerd partnerschap. Of wanneer er sprake is van een duurzame gezamenlijke huishouding van minimaal twee jaar. 

Heb je met samenwonen dezelfde rechten?

Samenwonende stellen hebben dezelfde rechten als echtgenoten wanneer de medebewoner minstens twee jaar het hoofdverblijf in de woning heeft en een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de hoofdhuurder. Inwonende kinderen van 35 jaar of ouder die onafgebroken bij de huurder hebben gewoond, komen ook in aanmerking voor medehuurderschap.