Woning kopen bij Destion

Destion heeft op dit moment ongeveer 300 huurwoningen aangemerkt als koopwoning, dit zijn allen gezinswoningen. De verkoopprijzen van de woningen van Destion zijn gebaseerd op de taxatiewaarde.  De opbrengst van de verkoop investeren we in nieuwe, duurzame huurwoningen.


Koopvorm en verkoopvoorwaarden

Alle woningen die Destion te koop aanbiedt mogen worden gekocht met de Slimmer Kopen® constructie, of regulier. De koper maakt de keuze in de koopvorm.

Destion onderwerpt iedere verkoopwoning aan een bouwkundige keuring. Zo komen wij en de koper niet voor verrassingen te staan. Er is gebleken dat de uitkomst van dit bouwkundig rapport in relatie tot de marktwaarde gevolgen kan hebben wanneer de koper een hypotheek met NHG wil afsluiten.

NHG? Let op!
Wilt u een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie? Let dan op het volgende:

Wanneer de noodzakelijke herstelkosten zoals omschreven in het bouwkundig rapport meer dan 10% van de marktwaarde zoals bepaald door de taxateur betreft, hanteert NHG bijzondere voorwaarden. Via deze link leest u hierover meer.

De verkoopvoorwaarden vindt u hier: Verkoopvoorwaarden

Zijn er voordelen als ik als huurder een woning van Destion wil kopen?

Ja, als huurder van Destion of van een sociale huurwoning in de gemeente waar wij een woning te koop aanbieden krijgt u voorrang op niet-huurders. En als u langer dan 3 jaar bij Destion huurt, krijgt u een korting op de verkoopprijs.

Voorrang voor huurders
U krijgt voorrang op onze verkoopwoningen als u voor de sluiting van de reactietermijn een positieve verhuurdersverklaring heeft overlegd. 

 • Wanneer wij een woning te koop aanbieden in de gemeente Gennep (Heijen, Milsbeek, Ven-Zelderheide, Ottersum of Gennep) hebben huurders van Mooiland, woonachtig in Gennep voorrang op niet-huurders. Huurders van Destion hebben voorrang op huurders van Mooiland.
 • Wanneer wij een woning te koop aanbieden in de gemeente Mook en Middelaar (Mook, Molenhoek, of Middelaar) hebben huurders van Woonzorg Nederland, woonachtig in Mook voorrang op niet- huurders. Huurders van Destion hebben voorrang op huurders van Woonzorg Nederland.

De toewijzing gebeurt op basis van loting. U leest de werkwijze op het tabblad ‘ik heb interesse in een koopwoning van Destion’

Zorg voor een positieve verhuurdersverklaring binnen de reactietermijn van vier weken
Bent u huurder van Destion of huurt u van Mooiland in Gennep of Woonzorg Nederland in Mook en wilt u een woning van Destion kopen? Dan hebben wij een positieve verhuurdersverklaring nodig. Deze vraagt u op bij uw verhuurder.

 • Huurders van Destion kunnen deze opvragen via inschrijving@destion.nl.
 • Huurders van Mooiland die in Gennep wonen nemen hiervoor contact op met Mooiland.
 • Huurders van Woonzorg Nederland die in Mook wonen nemen hiervoor contact op bij Woonzorg Nederland.

U stuurt de verhuurdersverklaring naar reactiekoop@destion.nl.

Wij benadrukken dat een lotnummer niet overdraagbaar is
Degene met het lotnummer die mag kopen komt op de koopovereenkomst. Hier wijken wij niet vanaf.

Een huurder van Destion die een woning koopt van Destion beëindigt de huurovereenkomst voordat de koopovereenkomst getekend wordt
De datum van het inleveren van de sleutel stellen we onderling vast maar is in ieder geval binnen 1 jaar na transport van de koopwoning. Dit geldt ook voor eventuele medehuurders.

Huurderskorting
Als u langer dan 3 jaar bij Destion huurt een woning koopt, krijgt u een korting op de verkoopprijs. Dit geldt ook voor huurders van de voorgaande corporaties De Vuurkuul en Wonen Maasduinen of Cosmas & Damianus.

1. Er is een basiskorting voor ieder jaar dat u aaneengesloten huurder was. Deze wordt als volgt berekend:

 • Basiskorting huurderschap 3–10 jaar € 500 
 • Basiskorting huurderschap 11-20 jaar € 750 
 • Basiskorting huurderschap vanaf 21 jaar € 1.000 

2. Daarbij komt een korting per jaar huurderschap van € 250

 • Rekenvoorbeeld
  U bent 14 jaar aaneengesloten huurder. Uw korting is dan: € 4.250.
  Uw basiskorting is € 750. Daarbij komt 14 x € 250 = € 3.500. Samen bedraagt dit € 4.250. 


Ik heb interesse in een koopwoning van Destion

Iedereen kan zich vrijblijvend inschrijven via onze website. Klik hier voor het inschrijfformulier. Als u op dat formulier aangeeft dat u het koopaanbod wilt ontvangen, dan krijgt u een e-mail zodra er een koopwoning in het aanbod komt. Het verkoopproces gaat als volgt;

 • Als wij een koopwoning aanbieden, verschijnt zowel de advertentie in MijnDestion en de aankondigingsmail op een woensdag.
 • U heeft 4 weken de tijd om in MijnDestion op de geadverteerde woning te reageren en de informatie te downloaden.
 • Bij de advertentie staat een datum voor de bezichtiging. Wij wijken niet af van deze datums.
 • Uw reactie krijgt een letter toebedeeld. Deze ziet u in MijnDestion onder het tabblad 'Mijn plaats' in de kolom 'Reactie koop'.
 • Na sluiting van de advertentie gaan de letters naar de notaris voor een loting. De letters krijgen van de notaris een cijfer toebedeeld*.
  Deze 'ranking' is binnen een week na de sluiting zichtbaar in MijnDestion onder het tabblad 'Mijn plaats' in de kolom 'Mijn plaats'. 
 • Huurders van Destion hebben voorrang op huurders van een andere sociale verhuurder in de betreffende gemeente. Lees hierover meer in het tabblad Zijn er voordelen als ik als huurder een woning van Destion wil kopen?
 • Wij nodigen een eerste aantal lotnummers uit voor de bezichtiging. Koop geen van hen de woning dan nodigen wij een volgend aantal lotnummers uit, enzovoort.
 • Kijkers mogen binnen een week na bezichtiging per e-mail laten weten of men de woning wil kopen. De ranking van de notaris bepaalt dan wie de koper is.

*Sommige reacties worden na toebedeling van een letter weer ingetrokken. Hierdoor kan het voorkomen dat er na sluiting een hoger lotingcijfer is dan het totaal aantal reacties.

Voorbeeld:

 • 70 kandidaten reageren op een koopwoning in de gemeente Gennep, waarvan 10 huurders;
 •  5 kandidaten huren een woning van Destion en 5 kandidaten huren van Mooiland;
 • Er volgt een loting onder de Destion huurders, zij krijgen lotnummer 1 t/m 5;
 • Er volgt een loting onder de huurders van Mooiland die woonachtig zijn in Gennep, zij krijgen lotnummer 6 t/m 10;
 • Er volgt een loting onder de overige koopwoningzoekenden, zij krijgen lotnummer 11 t/m 70;
 • Degene met lotnummer 1 mag de woning kopen. Kan of wil deze niet kopen gaan we verder met lotnummer 2 enzovoort.

Wees voorbereid als u wilt kopen:

 • Zorg dat u, vóórdat u een huis bezichtigt, al een keer een oriënterend gesprek met een hypotheekadviseur hebt gehad. Dan weet u wat uw financiële mogelijkheden zijn, welke documenten u allemaal op orde moet hebben en wat u kunt voorbereiden.
 • Heeft u aan de starterslening gedacht die veel gemeenten aanbieden? Uw hypotheekadviseur kan u voorrekenen welke koopvorm voor u het meest voordelig is. U kunt de Slimmer Kopen® constructie niet combineren met de starterslening. https://starterslening.svn.nl/ 
 • Na het ondertekenen van de koopovereenkomst heeft u maximaal 2 maanden de tijd om de financiering te regelen, waarna de overdracht plaatsvindt bij de notaris. Destion kiest deze notaris.
 • Bij de notaris ondertekent u de transportakte. Hier is ook onze verkoopmedewerker bij. Ook zet u uw handtekening onder de hypotheekakte waarin de afspraken met de geldverstrekker vastliggen. De kosten voor het kadastraal inmeten van het perceel en het asbestinventarisatierapport van € 1.000 worden bij u in rekening gebracht via de notaris.
 • Met de aankoop van een woning van Destion komt uw inschrijving als woningzoekende bij Destion, voor zowel koop- als huurwoningen, te vervallen.
 • Lees onze Verkoopvoorwaarden’
 • Lees onze Slimmer Kopen® informatie Brochure Slimmer Kopen® en feiten & regels'.


Reageer alleen op een woning wanneer u serieuze interesse heeft

Eventueel kunt u uw reactie eenvoudig annuleren in MijnDestion tijdens de 4 weken van de reactietermijn. U doet dan niet meer met de loting.

Hoe gaat het koopproces als ik mijn huurwoning wil kopen?

Als huurder heeft u het eerste recht op koop. Als u uw woning wilt kopen dan doorloopt u de volgende stappen:

 • Is mijn huurwoning te koop? 
  Niet alle woningen van Destion zijn te koop. U kunt een aankoopverzoek indienen of eerst vrijblijvend contact opnemen met onze verkoopmedewerker. 

 • Krijg ik hulp bij het koopproces?
  Als u wilt kan onze verkoopmedewerker u begeleiden bij het koopproces. Zij helpt u vanaf het moment dat u het aankoopverzoek indient tot en met de overdracht bij de notaris. 

 • Wat is de koopprijs?
  U dient een aanvraag in voor de taxatie. Dit kost € 100. Aan de hand van de taxatie wordt de reguliere koopprijs bepaald en krijgt u een berekening van de Slimmer Kopen® mogelijkheden. Gaat u over tot aankoop van de woning, dan krijgt u het bedrag van het aankoopverzoek terug.

 • Informatie over de woning
  Na de taxatie ontvangt u de volgende informatie:
  - Taxatierapport
  - Berekening van uw huurderskorting op de verkoopprijs
  - Reguliere verkoopprijs
  - Slimmer Kopen® berekening
  - Verkoopvoorwaarden

 • Twee maanden 
  Na ontvangst van de informatie heeft u twee maanden de tijd om te beslissen of u de woning wilt kopen en de financiering te regelen. Zodra de financiering rond is, kan de koop, uiterlijk binnen 2 maanden na het aanbod, worden afgerond en maakt onze verkoopmedewerker met u een afspraak voor de overdracht bij de notaris. 

 • Eigendomsoverdracht
  Voor de eigendomsoverdracht gaat u naar de notaris die Destion kiest. Hier is ook onze verkoopmedewerker bij. Bij de notaris ondertekent u de transportakte. Ook zet u uw handtekening onder de hypotheekakte waarin de afspraken met de geldverstrekker vastliggen. Vanaf dat moment bent u juridisch eigenaar. De kosten voor het kadastraal inmeten van het perceel van € 615 wordt bij de koper in rekening gebracht via de notaris.  

Met de aankoop van een woning van Destion komt uw inschrijving als woningzoekende bij Destion, voor zowel koop- als huurwoningen, te vervallen.