Zelf veranderingen aanbrengen

Wanneer u zelf veranderingen of voorzieningen aan wilt brengen aan de woning is er soms toestemming van Destion nodig. Wij maken een splitsing tussen grote en kleine veranderingen. Voor kleine veranderingen heeft u geen toestemming nodig, voor grote wel. Hieronder geven wij een nadere toelichting op de verschillen.

Hoe vraag ik een verandering aan?

Een verandering kunt u aanvragen via MijnDestion. U kunt ook het Aanvraagformulier ZAVV hier downloaden. ZAVV staat voor Zelf Aangebrachte Veranderingen en Voorzieningen. Nadat u uw ZAVV-aanvraag met eventuele bijlagen ingediend heeft, beoordeelt onze opzichter deze op bouwtechnische aspecten en de verhuurbaarheid van de woning. Het is ook mogelijk dat hij bij u komt kijken. U krijgt binnen twee weken schriftelijk bericht van ons. Als de verandering akkoord is kunt u starten. Is de verandering klaar dan meldt u dit bij Destion. Wij maken dan een afspraak om de uitvoering te controleren.


Mag ik zelf wel iets veranderen?

Ja, Destion biedt u graag de mogelijkheid om van uw woning uw eigen plek te maken. Het is wel aan regels gebonden. Het is in ieder geval verplicht om de voorgenomen wijziging aan de woning voor te leggen bij Destion. Ook is het voor u belangrijk om te weten, wat er met de veranderingen moet gebeuren als u de woning verlaat. Overleg daarom altijd, vóór u zelf iets binnen of buiten uw woning aanpast, eerst met onze opzichter. U hoort dan of de verandering bij verhuizing mag blijven zitten. U krijgt advies op bouwkundig en/of installatietechnisch gebied. En u krijgt informatie over de eventueel benodigde vergunningen. Let wel, Destion adviseert u, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid als een vergunning ontbreekt of onvolledig is.

Wat mag ik zelf veranderen?

Er zijn verschillende regels voor grote en kleine veranderingen die u binnen of buiten de woning uitvoert. Staat uw situatie er niet bij, overleg dan met onze opzichter over de verandering die u wilt aanbrengen.

Veranderingen buitenzijde en in de tuin van de woning
Voor veranderingen aan de buitenzijde en in de tuin van de woning heeft u altijd schriftelijke toestemming van Destion nodig. Bij veranderingen aan de buitenzijde en in de tuin van de woning gaat het om:

 • Uitbouw, berging, garage, serre, overkapping en andere gemetselde constructies (Denk hierbij aan de bouwkundige tekeningen die benodigd zijn voor u een aanvraag indient.)
 • Schotelantenne, zendmast 
 • Dakraam, dakkapel 
 • Zonnescherm, luifel
 • Airco.

Bij veranderingen aan de buitenzijde van uw woning of in de tuin, heeft u mogelijk een vergunning nodig van de gemeente of moet u het bij de gemeente melden. De regels kunnen per gemeente verschillen. Neem voor de zekerheid contact op met uw gemeente.

Grote veranderingen binnenzijde woning
Bij grote veranderingen aan de binnenzijde van de woning heeft u altijd schriftelijke toestemming van Destion nodig. Hierbij enkele voorbeelden:

 • Plaatsen van een eigen keuken 
 • Renoveren van badkamer en toilet 
 • Verwijderen/plaatsen van (niet-dragende) wanden en inbouwkasten 
 • Aanbrengen van een vaste zoldertrap 
 • Aanbrengen CV-installatie, verwijderen/verplaatsen van radiatoren 
 • Groepen uitbreiden in meterkast 
 • Aanleggen/verplaatsen gasaansluiting. 

Kleine veranderingen 
Voor kleine veranderingen heeft u geen toestemming van Destion nodig. Het zijn zaken die u bij vertrek uit de woning weer meeneemt, verwijdert of ter overname aan de nieuwe huurder kunt aanbieden. Een paar voorbeelden zijn:

 • Houten tuinafscheiding, vijver
 • Buitenverlichting  
 • Laminaat, linoleum of vinyl vloerbedekking 
 • Inbouwapparatuur in de keuken 
 • Douchecabine

Wat mag ik zeker niet veranderen?

De veranderingen die u zelf aanbrengt mogen de constructie en installaties van de woning niet aantasten. Uzelf, uw medebewoners en toekomstige bewoners mogen niet de dupe worden van een slecht uitgevoerde klus of kwalitatief mindere materialen.
Voorbeelden van veranderingen die Destion niet accepteert zijn:

 • Kattenluikje in binnen-of buitendeur 
 • Kunststof schrootjes of tempexplaten op wanden en plafonds 
 • Schilderwerk op kunststof of aluminium kozijnen 
 • Geschilderde wandcontactdozen, schakelaars 
 • Zelf aangebracht buitenschilderwerk 
 • Gestorte betonpaden in tuinen.

Wat zijn de voorwaarden voor veranderingen?

Bij veranderingen houdt u rekening met de volgende voorwaarden, zodat het aan onze eisen voldoet:

 • U heeft schriftelijke toestemming van Destion.
 • De materialen passen bij de woning. 
 • De veranderingen voldoen aan bouwtechnische eisen, conform Bouwbesluit.
 • Bij het aanbrengen van de verandering zorgt u ervoor dat Destion op elk moment onderhoud en reparaties in en aan de woning kan uitvoeren zonder extra kosten te maken. Als door de zelf aangebrachte verandering toch extra kosten nodig zijn dan brengen wij deze kosten bij u in rekening. 

Voorbeeld: wanneer we niet bij de kozijnen kunnen om te schilderen omdat u een overkapping heeft geplaatst dan vragen we u ervoor te zorgen dat we er wel bij kunnen. Als Destion dit doet dan brengen we de te maken kosten bij u in rekening.

Wat kan ik achterlaten, wat moet ik herstellen?

Heeft u veranderingen aangebracht en zijn deze onroerend? Dan mag u die bij verhuizing laten zitten wanneer de verandering aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • er is toestemming voor verleend door Destion
 • het is veilig
 • de verandering is compleet
 • er zijn geen beschadigingen
 • het verkeert in goede staat.

U mag de verandering ook meenemen als dat mogelijk is. Wel verwachten wij dan dat u de situatie in goede staat terugbrengt. Doet u dit niet, dan doet Destion het en zijn de kosten voor u. Onroerende veranderingen kunt u nooit aan een nieuwe huurder overdragen. Deze horen namelijk bij de woning omdat ze onroerend zijn. Bij verhuizing wordt Destion eigenaar van deze veranderingen.

Gaat u verhuizen en uw roerende of onroerende verandering voldoet niet aan de voorwaarden? Dan is er geen sprake van verbetering van de woning. In dat geval heeft u twee mogelijkheden:

 • u past de verandering zo aan dat deze wel voldoet aan de voorwaarden en mag blijven zitten of kan worden overgedragen aan de nieuwe huurder
 • u verwijdert de verandering en herstelt de situatie in de oorspronkelijke goede staat. Doet u dit niet, dan doet Destion het en zijn de kosten voor u.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Ja, u kunt een vergoeding krijgen bij het verlaten van de woning voor de door u aangebrachte verandering als:

 • de verandering voldoet aan de voorwaarden (zie hierboven) 
 • de benodigde vergunningen en of keuringsrapporten aanwezig zijn 
 • u een aankoopbon kunt overleggen. 

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de veranderingen?

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de door u zelf aangebrachte veranderingen. Destion onderhoudt en betaalt alleen veranderingen die door ons zijn overgenomen. Bij slijtage of te hoge onderhoudskosten vervangen we de verandering voor een product op standaardniveau.