Betalingsproblemen

Zodra u merkt dat het moeilijk wordt om de huur op tijd te betalen, neemt u direct contact op met een van de medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering om de mogelijkheden te bespreken via financieel@destion.nl of 088 199 00 00, kies 3. Hoe langer u wacht, hoe minder mogelijkheden er zijn om u te helpen.


Kan ik een betalingsregeling treffen?

Ja, het is mogelijk om met ons een betalingsregeling te treffen. De voorwaarde is dat de maximale looptijd van een regeling zes maanden is. Na de betalingsregeling moet er minimaal drie maanden correct worden betaald voordat er weer een regeling kan worden afgesproken. Betalingsregelingen kunt u direct telefonisch afspreken met de afdeling Bedrijfsvoering via 088 199 00 00 kies 3.

Wie kan me helpen bij schulden?

In eerste instantie kan een thuisadministratie u helpen om overzicht in uw financiën te krijgen. In de gemeente Gennep kan de Papieren Brigade u helpen overzicht te krijgen in uw financiën. In de gemeente Bergen is dit de Thuisadministratie van Humanitas

Schuldhulpverlener

Bij grote betalingsproblemen kan een schuldhulpverlener van de gemeente u ook helpen om uw financiën weer op orde te krijgen. Een schuldhulpverlener kan voor u uw inkomsten en uitgaven in kaart brengen en geeft tips om betaalachterstanden in de toekomst te voorkomen.

Ook op de site van het Nibud staat meer informatie over schuldhulpverlening. Het Nibud is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over de financiën van huishoudens.

Advies

Onze medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoerig bij Destion adviseren u graag over de mogelijkheden. Neem gerust contact met ze op via financieel@destion.nl of 088 199 00 00 kies 3.

Wat als ik de huur niet betaal?

Als u niet betaalt zetten we de volgende stappen:

 • We sturen u een betalingsherinnering tussen de 15e en 20e dag van de maand. Daarin verzoeken wij u voor het eind van de maand te betalen;
 • Reageert u niet op deze eerste betalingsherinnering? Dan ontvangt u aan het begin van de volgende maand een brief, waarin we u verzoeken het bedrag binnen 14 dagen alsnog aan ons te betalen;
 • U krijgt 14 dagen de gelegenheid om het openstaande bedrag samen met het reguliere huurbedrag te betalen;
 • Een van onze relatiemedewerkers van Mens en Omgeving neemt in deze periode contact met u op voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek bekijken we samen met u de mogelijkheden tot betalen (betalingsregeling) en mogelijkheden tot ondersteuning bij uw administratie;
 • Hebben we rond de 15e nog geen huur ontvangen, dan geven we de opdracht aan de deurwaarder om de betaling te innen.


Destion heeft sinds 1 september 2017 het voortraject naar de Deurwaarder ingekort én ingezet op een persoonlijk contact eerder in het proces, middels een huisbezoek. De reden hiervoor is dat de huurschuld voor de huurder niet onnodig hoog oploopt. Het niet betalen van de huur heeft namelijk erg vervelende gevolgen. De procedure die we dan in gang zetten kost u niet alleen veel extra geld, maar het kan zelfs leiden tot het ontruimen van de woning. Zorg dus dat het niet zover komt.

Wat is ons incassobeleid?

Na één aanmaning start het traject richting deurwaarder. Zodra er een deurwaarder aan te pas komt dan worden de kosten veel hoger omdat u de kosten van de deurwaarder en de gerechtelijke procedures zelf moet betalen. 

Hoe verloopt het traject bij de deurwaarder?

U komt niet zomaar bij de deurwaarder terecht. Wanneer u echter niet met Destion overlegt en u heeft niet betaald of u reageert niet op onze brieven en telefonisch contact, dan geven we de opdracht aan de deurwaarder om de betaling te innen. Destion werkt samen met Hafkamp Deurwaarders. Alle communicatie en betalingen met u vinden dan plaats via de deurwaarder. Deze procedure verloopt als volgt:

 • U ontvangt van de deurwaarder een eerste verzoek (sommatie) om de huurachterstand binnen acht dagen te voldoen.
 • Reageert u hier niet op, dan stuurt de deurwaarder een tweede verzoek. Gedurende deze periode heeft u nog de kans om de betaling te voldoen. De rechter is dan nog niet ingeschakeld. Dit wordt het ‘minnelijke traject’ genoemd.
 • Volgt hieruit nog steeds geen betaling? Dan krijgt u een dagvaarding van de kantonrechter voor veroordeling van de kosten. In de dagvaarding vraagt Destion aan de rechter om u in de kosten van de procedure te veroordelen. Ook vragen we om de huurovereenkomst te ontbinden.
 • Als de rechter de vordering uit de dagvaarding toewijst, wordt de veroordeling uitgesproken. Hierbij gaat het om een betaalvonnis of een ontbinding van de huurovereenkomst. De kantonrechter gaat over tot het ontbinden van de huurovereenkomst als de huurachterstand minimaal drie maanden is. Als het om een kortere huurachterstand gaat die steeds terugkomt, kan de kantonrechter ook al vanaf één maand huurachterstand besluiten de huurovereenkomst te ontbinden.
 • Het vonnis wordt betekend: dit wil zeggen dat de deurwaarder het vonnis aan u overhandigt of in de brievenbus doet.
 • Bij een betaalvonnis kan het zijn dat Destion nog een keer naar de rechter gaat om het ontbindingsvonnis te krijgen. Bij een ontbindingsvonnis bepaalt de deurwaarder de datum waarop u de woning uiterlijk moet verlaten.

Mijn woning wordt binnenkort ontruimd. Wat kan ik het beste doen?

1. In sommige gevallen kan een ontruiming voorkomen worden door betaling van de verschuldigde bedragen of een betalingsregeling af te spreken. Neem hiervoor contact op met de deurwaarder.

2. Kunt u niet betalen, dan kunt u het beste zelf de woning ontruimen. Dit om extra ontruimingskosten te voorkomen. Het is noodzakelijk dat Destion dan minimaal 24 uur voor de geplande ontruiming de sleutels van u heeft gekregen en dat de woning leeg is.

3. Doet u helemaal niets, dan laat Destion de woning ontruimen. De deurwaarder maakt dan de woning geheel leeg. De ontruimingskosten zijn voor u. Er worden foto’s gemaakt van uw bezittingen en een inventarislijst. Daarna worden de spullen uit de woning verwijderd. Dit geldt ook voor eventuele persoonlijke spullen zoals fotoalbums, bankafschriften, post en dergelijke. Alleen als er financieel waardevolle zaken aanwezig zijn in de woning dan kan besloten worden deze spullen op te slaan. Deze opslag duurt maximaal drie maanden. Tijdens de opslagperiode kunt u tegen opslag- en ontruimingskosten over de spullen beschikken. Ontvangen we niets en neemt u geen contact met ons op dan vernietigen wij de spullen na drie maanden.