Inspecties en onderzoek

Destion moet haar woningen en andere gebouwen optimaal onderhouden. Dat geldt natuurlijk voor de buitenkant van de woning, maar ook voor de binnenkant van de woning.


Wij zijn verder ook verplicht om aan de wet- en regelgeving te voldoen bij de verhuur en het beheer van onze woningen. Daarvoor is het noodzakelijk dat we regelmatig inspecties uitvoeren in én rondom de woningen en gebouwen. Zo moeten we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat alle woningen zijn voorzien van energielabels (EPA-labels). Om deze op te kunnen stellen moeten de inspecteurs (opnemers) van de bureaus die dit voor ons verzorgen, in en om de woning zijn. Hiervoor wordt altijd een afspraak gemaakt. Ditzelfde geldt voor onze opzichters en bedrijven die voor ons opnames moeten verrichten. U zult begrijpen dat het met zoveel woningen en de vele opnames, bijna ondoenlijk is om voor iedere opname een afspraak te maken. Vaak wordt dit dan ook niet van tevoren aangekondigd. Onze medewerkers of medewerkers van bedrijven bezoeken u dan zonder vooraf gemaakte afspraak. Wanneer dat zo is, zullen zij altijd aanbellen, zich voorstellen en kunnen ze zich legitimeren.


Opname-inspecties die u van onze medewerkers en bedrijven kunt verwachten zijn bijvoorbeeld:

  • Algemene inspecties ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden
  • Conditiemetingen van de woningen
  • Schilderwerk
  • Energielabels
  • Zonnepanelen en omvormers
  • Rookmelders
  • Filters warmteterugwinningsinstallaties