Inspecties en onderzoek

Destion moet haar woningen en andere gebouwen optimaal onderhouden. Dat geldt natuurlijk voor de buitenkant van de woning, maar ook voor de binnenkant van de woning.


Wij zijn ook verplicht om aan de wet- en regelgeving te voldoen bij de verhuur en het beheer van onze woningen. Daarvoor is het nodig dat we regelmatig inspecties uitvoeren in én rondom de woningen en gebouwen.
Zo moeten we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat alle woningen zijn voorzien van energielabels (EPA-labels). Om deze op te kunnen stellen moeten de inspecteurs (opnemers) van de bureaus die dit voor ons verzorgen, in en om de woning zijn. Hiervoor wordt altijd een afspraak gemaakt.
Er zijn ook verschillende opzichters en bedrijven die voor ons opnames verrichten. U begrijpt dat het met zoveel woningen en de vele opnames, bijna niet te doen is om voor iedere opname een afspraak te maken. Vaak wordt dit dan ook niet van tevoren bekend gemaakt. Onze medewerkers of medewerkers van bedrijven bezoeken u dan zonder vooraf gemaakte afspraak. Wanneer dat zo is, zullen zij altijd aanbellen, zich voorstellen en kunnen ze zich legitimeren.

Vertrouwt u het toch niet, kijk even op de website bij nieuws of er een melding hierover staat.
Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen via 088 199 00 00 kies 1.


Opname-inspecties die u van onze medewerkers en bedrijven kunt verwachten zijn bijvoorbeeld:

 • Algemene inspecties ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden
 • Conditiemetingen (woningkwaliteit) van de woningen
 • Schilderwerk
 • Energielabels
 • Zonnepanelen en omvormers
 • Rookmelders
 • Filters warmteterugwinningsinstallaties
 • Ecologisch onderzoek wet Natuurbescherming
  In het filmpje van Unitura ziet u wat er aan de renovatie vooraf gaat inzake de beschermde diersoorten.

  

  Klik voor het filmpje op de afbeelding.