Overnames en oplevering woning

Nadat u een woning geaccepteerd heeft komt het moment van de oplevering dichterbij. Het kan zijn dat de voorgaande huurder aanpassingen aan de woning gedaan heeft welke die persoon niet mee wil of kan nemen naar een andere woning. Hiervoor is de mogelijkheid om deze aanpassingen over te nemen.

Overnames van de vertrekkende huurder

Moet of mag ik iets overnemen?

U bepaalt zelf of u iets wilt overnemen of niet. U bent niet verplicht iets over te nemen. U bespreekt met de vertrekkende huurder wat u eventueel wilt overnemen. U regelt de overnamen dus zelf met de vertrekkende huurder. 

Waar moet ik rekening mee houden bij een overname?

Voordat u iets overneemt van de vorige huurder, is het belangrijk dat u weet wat de gevolgen zijn wanneer u weer uit de woning vertrekt. Als namelijk de volgende huurder de aanpassing niet van u overneemt, moet u deze zelf verwijderen en de eventuele gevolgschade herstellen.

Kan ik kleine aanpassingen overnemen?

Ja, dat kan. Kleine aanpassingen kunnen eenvoudig ongedaan gemaakt worden. De vorige huurder mag ze in de woning achterlaten als u deze overneemt. U heeft dan wel de verplichting om deze aanpassingen te verwijderen of te herstellen als u weer uit de woning vertrekt. Mogelijk kunt u ze dan ook ter overname aanbieden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende zaken: 

 • Vijver, grind, worteldoek
 • Schotelantenne, zendmast 
 • Buitenverlichting 
 • Zonnescherm, zonnewering, luifel 
 • Vloerbedekking en raambekleding 
 • Inbouwapparatuur in de keuken 
 • Douchecabine

Kan ik grote aanpassingen overnemen?

Ja, dat kan. U neemt dan ook de aansprakelijkheid over. Dit betekent dat de kosten van onderhoud van de verandering, en ook het eventuele ongedaan maken van de verandering bij uw vertrek, voor uw rekening zijn. Destion sluit met u een ZAVV overeenkomst af. Aan het eind van uw huurperiode bekijkt Destion opnieuw of de voorziening mag achterblijven of dat u deze alsnog moet verwijderen. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende zaken:

 • Houten berging
 • Carport
 • Garage
 • Serre

De oplevering van de woning

Wat gebeurt er bij een oplevering?

Destion maakt een afspraak met u voor de sleuteloverdracht en de oplevering van de woning. Deze vindt plaats in de woning. De vertrekkende huurder is er ook om de woning op te leveren en eventuele overnames aan u over te dragen. Dan lopen we samen door de woning zodat we zeker weten dat de afspraken goed gemaakt zijn. Daarna vertrekt de vertrekkende huurder. 

De staat van de woning wordt vastgelegd in het opleverrapport. De bouwkundig mutatiecoördinator maakt met u afspraken over werkzaamheden die Destion nog uit gaat voeren, als dit nodig is. U kunt overigens ook nog later, als u al in de nieuwe woning woont, reparatieverzoeken aan ons doorgeven.

Op het opleverformulier worden de volgende zaken vastgelegd: 

 • de werkzaamheden die Destion nog uitvoert
 • de meterstanden van gas, water en elektra


Als u akkoord gaat dan ondertekent u het formulier en ontvangt u de sleutels. U ontvangt ter plaatse een exemplaar van dit formulier.

U krijg de sleutels van uw woning. Onze timmerman maakt op korte termijn een afspraak met u om de cilinders te wisselen. U krijgt dan nieuwe cilinders met de bijbehorende sleutels. De cilinders van de buitendeuren zijn meestal gelijksluitend. Dat betekent dat u voor alle afsluitbare buitendeuren dezelfde sleutel gebruikt. Onze installateur maakt als het nodig is met u een afspraak voor controle van de installatie in de woning.

Tekenen huurovereenkomst

Wanneer wordt de huurovereenkomst getekend?

Na de controle van de woning wordt de huurovereenkomst getekend. U tekent de huurovereenkomst en de machtiging voor de huurbetaling op afspraak op het kantoor van Destion.

Voorbeeld huurovereenkomst